Planter

Digital kortlægning af landbrugsarealet i Sverige ud fra gammastråling målt fra fly

I Sverige er der foretaget en kortlægning af jordens tekstur på 90 pct. af landbrugsarealet i omdrift. Kortene foreligger digitalt og er gratis til rådighed for landmændene.