Kvæg, Planter

Er der plads til gyllen i nærheden, når kvægundtagelsen ophører?

Beregninger på baggrund af gødningsregnskab 2021/22 viser, at der er tilstrækkeligt harmoniareal i alle kommuner. Enkelte kommuner er der dog næsten fyldt op.