Økonomi og ledelse

SKATM-2016-14-07. Klage over inddrivelse af gæld til det offentlige. Modregning uden partshøring

Klage over SKATs afgørelser om inddrivelse som restanceinddrivelsesmyndighed skal indsendes til SKAT. Modregning kan ske uden forudgående partshøring.