Økonomi og ledelse

SKATM-2021-13-11. SKAT’s tilbagekaldelse af tilladelse til grenspaltning blev tilsidesat af LSR

Et selskab H1 fik i 2012 tilladelse til at grenspalte nogle aktiviteter ud til datterselskabet H2. 2½ år senere blev H1 solgt af dets moderselskab H7. SKAT tilbagekaldte herefter tilladelsen. LRS annullerede tilbagekaldelsen.