Natur og vandmiljø, Jura, Økonomi og ledelse

Mulighed for brug af artikel 32 på naturarealer

Hvis du har lavet, eller overvejer at lave et naturprojekt, hvor tiltagene er direktivimplementerende, så er det muligt at søge tilskud via undtagelsesbekendtgørelsen i artikel 32, såfremt du har fået retmæssig udbetalt enkeltbetaling på arealet i referenceåret.