Sæsonen for markvanding er i gang

På grovsandet jord er det aktuelt at markvande vinterraps og andre overvintrende afgrøder.