Økonomi og ledelse

SKATM-2016-19-02. Gave ved eftergivelse af gæld

Eftergivelse af gæld var at beskatte som en gave, da det ikke var dokumenteret, at skyldneren ikke havde midler til at betale gælden med.