Økonomi og ledelse

SKATM-2018-13-27. Forrentning af hovedaktionærs fordring på eget selskab

Et rentefrit hovedaktionærlån til selskabet var af SKAT rentefikseret med 4% p.a. LSR hjemviste sagen med krav om, at SKAT foretog en konkret vurdering af den rente, der kunne være opnået mellem tredjemænd.