Økonomi og ledelse

SKATM-2016-01-02. Ejendomsvurdering. Genoptagelse af fejl i ejendomsvurderingen hvis fejlen skyldes SKATs egne fejlregistreringer

Det fremgår af SKATs styresignal, at en ejendomsvurdering kan genoptages, hvis vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering, og denne fejl er opstået i SKATs egne registreringer/interne systemer.