Økonomi og ledelse

SKATM-2008-02-25. Erstatning. Strukturskade. Vandledning. Nedgravning.

Etablering af en ny vandboring og nedgravning af en vandledning blev ikke anset for omfattet af en varig strukturskade.
Erstatningen for etablering af en ny vandboring og nedgravning af en vandledning blev ikke i sin helhed anset for skattefrit. Erstatningen for strukturskade blev anset for almindelig indkomst.