Jura, Økonomi og ledelse

P 7-21 Arbejdsskade – Anmeldelsesfrist – Fristens udløb

Fristen for anmeldelse af en arbejdsskade udløber senest et år efter skaden ved kontortids ophør, hvis den sendes som fysisk post, og ved døgnets udløb, hvis den sendes som digital post.