Planter

Kalkning ved Conservation Agriculture

Der er lavet en litteraturgennemgang omkring kalkningsstrategier, når der ikke jordbearbejdes. Forsøg har vist, at overjorden forsures, når jordbearbejdning udelades. Reaktionstallet har også betydning i forhold til klimagasudledninger.