Planter

Analyser af pesticider i planter

Er der mistanke om en sprøjteskade, kan der indsendes en planteprøve til analyse for evt. pesticidrester til Agrolab eller Eurofins Agro.