Økonomi og ledelse

Regnearket: Økonomi ved forpagtning 

Regnearket ”Økonomi ved forpagtning” er opdateret til version 5.0. Der er som noget nyt sammenligningsgrundlag for betalte forpagtningspriser for en valgfri årrække.