Økonomi og ledelse

Regnearket ''Økonomi ved forpagtning'' er opdateret med data fra de opdaterede budgetkalkuler

Regnearket "Økonomi ved forpagtning" er nu opdateret til version 3.3.