Oprettet: 05-10-2018

Arla skærper krav om tilkørselsforhold for tankbilerne

Fremover vil placering af en ny udendørs silotank foran det eksisterende mælkerum ikke blive godkendt, hvis det forringer tilkørselsforholdene.


Eksempel på udendørs silotank med integreret afhentningsrum.

Som bekendt er det Arlas langsigtede mål, at tankvognen skal kunne køre direkte frem til mælkerummet og derfra igen uden at skulle bakke. Det er derfor et krav ved opstilling af nye tanke. Der har dog hidtil været en stiltiende accept af let forringede tilkørselsforhold, hvis årsagen var udskiftning af en indendørs liggende tank med en ny udendørs silotank, der mange steder placeres foran det eksisterende mælkerum med udløbsrøret ført ind i rummet, så der ikke skal ændres på de øvrige installationer. Den går desværre ikke længere med Arlas nye skærpede krav. Fremover må tilkørselsforholdene under ingen omstændigheder forringes ved placering af en ny tank, og en sådan placering vil ikke blive godkendt.

Løsningen vil derfor være enten at få den nye tank leveret med et integreret afhentningsrum – eller at der bygges en karnap på mælkerummet. Det er selvfølgelig med til at gøre en udskiftning af tanken dyrere. Men der vil også være nogle fordele i form af et kortere udløbsrør på tanken, som er nemmere at holde rent, og der vil heller ikke være noget krav om køling på et kort udløbsrør. Samtidig bliver der et mere direkte træk på tankvognens sugeslange og dermed en større suge-hastighed ved afhentning af mælk.

Mælkerum udført med karnap til sikring af optimale tilkørselsforhold for tankvognen.

Du finder de tekniske krav på www.maelkekvalitet.dk punktet teknik på gården

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 18, 2018.

Sidst bekræftet: 05-10-2018 Oprettet: 05-10-2018 Revideret: 05-10-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Helge Kromann

Mælkekvalitet


Af samme forfatter

Milking routines in dairy herds - best practice
Optimal milking routines are crucial for both good udder health and good milk quality. Read about how to achieve best pract...
18.12.19
Lav dynamiske enkeltbokse i kælvningsafdelingen
Flytbare enkeltbokse i den fælles kælvningsboks gør det nemmere at opfylde koens naturlige behov omkring kælvning. Det er ...
29.11.19
Fact sheet - Best practice routines with milking cloths
In order to achieve successful milking and good udder health, the teats must be clean and dry before attaching the cluster....
20.11.19
Fact sheet - Clinical Mastitis grading
Good udder health in your herd requires thorough and efficient mastitis management. Identifying the cases of mastitis accor...
20.11.19
Fact sheet - Steps to achieving a successful milking
A successful milking requires proper preparation of the cow. Follow the steps below to achieve careful and fast milking.
20.11.19

Læs også