Heste 

Oprettet: 04-01-2012

Sælgererklæring/ejerskifte 2019

Registrering af ejerskab

 
Pr. 1. januar 2010 er det lovpligtigt at registrere ejerskifte på heste. 

Det er købers ansvar, at omregistreringen finder sted og fristen er 30 dage fra handlens indgåelse.

Ud over den rent lovpligtige del, anvendes ejeroplysningerne også i forbindelse med f.eks. tilmeldelse til kåringer og kommunikation i forbindelse med reproduktion, lige som Dansk Ride Forbund kræver opdateret ejerregistrering i forbindelse med registrering af konkurrenceheste.

Sådan opdateres ejerforhold:

Heste med pas/stamtavle udstedt af SEGES, Heste (dog ikke islændere):
a) Hvor hestepas ikke er udstedt:
Indsendelse af sælgererklæring, underskrevet af køber og sælger, sammen med den originale stamtavle

b) Hvor hestepas er udstedt:
Indsendelse af originalt ejercertifikat med sælgers underskrift. Såfremt sælger ikke har underskrevet på certifikatet, vedlægges sælgererklæring eller kopi af købekontrakt, underskrevet af køber og sælger.

Registrering af et ejerskifte samt nyt ejercertifikat eller stamtavle koster 150,- kr. + moms (187,50 kr. incl. moms).

Islændere, ox-arabere, travheste og galopheste ejerskiftes hos de respektive avlsforbund. Hvis hesten starter stævner under DRF eller indgår i avlen i forbund, der stambogsfører hos SEGES Heste, sendes dokumentation for ejerskiftet efterfølgende hertil. Registreringen sker uden beregning.

For heste med udenlandske pas/stamtavler kan ejerforhold opdateres på to måder:
a) Hesten ejerregistreres hos SEGES , Heste. De originale papirer indsendes sammen med dokumentation for ejerskab. Der udskrives en bekræftelse på de registrerede ejerforhold, der returneres sammen med de originale papirer. Prisen for denne registrering er kr. 150,- kr. + moms (187,50 kr. incl. moms).

b) Hesten ejerskiftes hos det forbund i udlandet, der har udstedt hestens papirer. Herefter fremsendes dokumentation for ejerskiftet (kopi af de relevante sider i pas/ejercertifikat) til SEGES, Heste, som opdaterer hestedatabasen. Opdateringen sker uden beregning under forudsætning af at hesten allerede er oprettet i hestedatabasen.


Betaling for ejerskifte: 

1.  Der forudbetales for ejerskifte. Der betales med Dankort/MasterCard og prisen er kr. 150,- kr. + moms (187,50 kr. incl. moms) pr. ejerskifte. 

2.
Efter betalingen er godkendt, vil du modtage en faktura/kvittering sammen med et værdibevis på e-mail.

3. Ejercertifikatet sendes til SEGES Heste sammen med det udprintede værdibevis.  

 

Sidst bekræftet: 04-01-2012 Oprettet: 04-01-2012 Revideret: 04-01-2012

Forfatter

Heste
Stambogsfører

Maiken Holm

Heste


Af samme forfatter

Tro- og loveerklæring 2020
Undertegnede erklærer hermed på tro og love at nedenstående oplysninger er rigtige, og anmoder om udstedelse af en ny stamt...
29.01.20
Ansøgning om hestepas 2020
Skema til brug ved ansøgning om hestepas for heste registreret i AQHA, APHA, ApHA og DSAH OX
29.01.20
Ansøgning om udstedelse af hestepas
Dette ansøgningsskema kan IKKE bruges til føl, hvor afstamning ønskes registreret.
29.01.20
Årsrapport for stambogsføring 2016
Resultatet af bedækninger i 2015 og antal bedækninger i 2016 opgjort pr. hingst.
01.11.19