Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-06-2019

  

Oprettet: 31-03-2016

Anmodning om genoptagelse af sager 2005-2015 på baggrund af Demmer-sagen – anmodning om tildeling af betalingsrettigheder med virkning for 2016

Ved anmodning om tildeling af betalingsrettigheder for 2016, vil betalingsrettigheder blive anset for at være udnyttet i 2016, selvom der først træffes afgørelse om genoptagelse efter ansøgningsfristens udløb, den 21. april 2016.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 20-12-2017 Oprettet: 31-03-2016 Revideret: 31-03-2016

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Konsulent

Esben Aggerbeck Stampe

Team Miljøjura


Af samme forfatter

Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20
Landsaftaler
Find landsaftaler om elanlæg, vand- og spildevandsanlæg samt teleanlæg.
18.02.20
Nye vurderinger af boringsnære beskyttelsesområder, BNBO - hvordan skal de forstås?
Der er et stigende fokus på nedsivning af pesticider til grundvandet. Det har blandt andet udmøntet sig i et forslag til ny...
16.12.19
800 landmænd kan undgå tilbagebetalingskrav for vandindvinding
800 landmænd står overfor krav om tilbagebetaling på mellem 12.000-100.000 kr. på grund af manglende svar på et brev fra Mi...
13.11.19