Oprettet: 16-11-2018

Anbefalinger til dig, der sælger en landbrugsejendom

Det er vigtigt, at du sikrer din alderdom, når du sælger en ejendom.

Anbefalinger vedrørende efterløn

  • Hvis du er tilmeldt efterlønsordningen, bør du søge om dit efterlønsbevis så snart, det er muligt. Efterlønsbeviset sikrer dig nemlig muligheden for at gå på efterløn, selvom du er syg ved overgangen til efterløn. Derudover har efterlønsbeviset den fordel, at du ikke længere skal betale efterlønsbidrag, når du først har erhvervet beviset.    
  • Hvis du som sælger af en landbrugsejendom står overfor at skulle på efterløn, skal du sikre dig, at du har en tilstrækkelig høj indkomst i årene op til overgangen til efterløn. Retten til efterløn er nemlig betinget af, at du inden for de seneste tre år har haft en indkomst på minimum 228.348 kr. (2018-sats). Indkomsten i årene op til overgangen til efterløn er også særlig vigtig, da det er den indkomst, din efterlønssats bliver beregnet ud fra.

Anbefalinger under pension

  • Du bør spare op til pension f.eks. via en ratepension eller livrente. En pensionsopsparing sikrer dig en indkomst i din alderdom, og hvis du skulle blive invalid. Den er beskyttet mod dine kreditorer, og du betaler først skat af opsparingen, når du skal have pensionen udbetalt. Til gengæld kræver en pensionsopsparing likviditet, og midlerne er bundet frem til din pensionering.    
  • Vi anbefaler, at du sparer så meget op til pension, at du som pensionist kan få udbetalt dét, der svarer til 80 procent af dit privatforbrug som erhvervsaktiv. Hvor meget du skal spare op for at nå dette mål, afhænger af, hvornår du regner med at gå på pension, og om du har andre frie midler at leve for.
  • Vi anbefaler, at du benytter salget af din landbrugsvirksomhed til at lave en ophørspension. Du kan oprette en ophørspension, hvis du er fyldt 55 år ved virksomhedens ophør og har drevet virksomhed i 10 af de seneste 15 år. Ophørspensionen oprettes ved, at du indskyder din fortjeneste helt eller delvist på en ratepension og/eller en livrente – dog maksimalt 2.743.700 kr. (2018-sats).    
  • Hvis du som sælger af en landbrugsejendom står overfor at skulle på pension, skal du være opmærksom på, at engangsindtægter vil påvirke din pensionsberegning, hvis overdragelsen sker, efter du er blevet pensionist. En engangsindtægt kan f.eks. være genvundne afskrivninger i forbindelse med salget af din virksomhed. Hvis overdragelsen sker, før du når pensionsalderen, vil engangsindtægten ikke påvirke din pension. Det kan derfor være en god ide at få salget eller generationsskiftet gennemført, inden du når pensionsalderen.

 

Sidst bekræftet: 16-11-2018 Oprettet: 16-11-2018 Revideret: 16-11-2018

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Malene Dall Hardt Hansen

Juridisk Specialkonsulent

Signe Morgenstjerne

Skade & Ansvar


Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-26-03. Erhvervsmæssig virksomhed ved udlejning og virksomhedsordningen
Meddelelsen indeholder udover en grundig omtale af sagen bl.a. oversigt over afgørelser vedrørende erhverv/ikke erhverv ved...
03.04.20
SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19