Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-05-2020

  

Oprettet: 31-05-2019

For og imod ved selskaber og personligt ejede virksomheder

Er det bedst at vælge selskab eller personligt ejet virksomhed? Det korte svar er, at det afhænger af behov og situation.

Om man vælger selskab eller personligt ejet virksomhed kan afhænge af ønsker til hæftelse, regulering og startkapital. Men også af, om man for eksempel overvejer et ejerskifte, at få en ekstern investor ind eller har flere virksomheder.

Hæftelse
I et selskab hæfter man som udgangspunkt kun for den kapital, man har indskudt i selskabet. Det ses dog i mange situationer, at ejerne skal stille en personlig sikkerhed over for långiver.

I en personligt ejet virksomhed hæfter ejeren personligt og ubegrænset. Det betyder, at ejeren hæfter med hele sin formue.

Anvendes et I/S, hæfter ejerne derimod ikke kun personligt og ubegrænset, men også solidarisk. Det betyder, at ejerne også hæfter for hinanden.

- Hvor meget ejerne hver især f.eks. hæver til privatforbrug i et I/S kan variere, og opfylder den ene ejer ikke sine forpligtelser, hæfter medejeren, fordi hæftelsen netop er solidarisk, forklarer Kirstine Østergård Kortbæk, Tax Consultant på SEGES.

For og imod – et første overblik
Bruger man selskaber i landbruget, giver det mulighed for at inddrage andre i ejerskabet af virksomheden. Det kan f.eks. være medarbejdere, børn eller eksterne investorer.  Selskabskonstruktionen gør det også muligt at formindske den økonomiske risiko.

 - Består virksomheden af flere driftsgrene, kan virksomheden deles op i flere selskaber for at reducere ejerens eller ejernes risiko, forklarer Kirstine Østergård Kortbæk. En ulempe ved selskaber er, at virksomhedens underskud ikke kan modregnes i ejerens eller ægtefællens indkomst.

         


En af selskabsformerne er mere oplagt end et I/S,  hvis landmanden ønsker at tiltrække ekstern kapital.

Det kan heller ikke lade sig gøre at sælge stuehuset skattefrit eller at få indekseringsgevinsten ud til ejeren skattefrit, når ejendommen i selskabet sælges.

Selskaber ved generationsskifte
I forbindelse med et generationsskifte kan et selskab overdrages med succession, selv om en del af virksomheden i selskabet er passiv.

- Har landmanden via sit selskab investeret i lejligheder, som børnene boede i under studietiden, men som nu er lejet ud, kan han i et selskab overdrage disse passive aktiver med succession. Selskabet skal bare samlet set, dvs. inklusive landbruget, leve op til definitionen af en aktiv virksomhed, forklarer Kirstine Østergård Kortbæk. 

Det samme kan ikke lade sig gøre i et personligt ejet landbrug, herunder et I/S.

Ønskes ekstern investor
Ønsker landmanden at tiltrække ekstern kapital til sin virksomhed, er en af selskabsformerne mere oplagt end et I/S.

- Det kan være svært at tiltrække eksterne investorer i en personligt ejet virksomhed fremfor et selskab. Den eksterne investor kender selskabsformen, og selskabslovgivningen lægger driften i klare og faste rammer. Derudover spiller det også en stor rolle, at ejerne i et I/S hæfter solidarisk, vurderer Kirstine Østergård Kortbæk.

3 anbefalinger

  • Overvej, hvilken ejerform der passer til din konkrete situation
  • Overvejer du en selskabskonstruktion, så overvej at opdele forskellige driftsgrene i flere selskaber
  • Søg rådgivning i forbindelse med virksomhedsomdannelse eller generationsskifte

Fakta
Selskaber og I/S'er er født forskellige. De adskiller sig i forhold til ejernes hæftelse, hvilke love der regulerer driften, og hvor stort et kapitalindskud der kræves. Der er også forskel på, hvilken type ledelse der kræves, om regnskabet skal offentliggøres, hvilke skatteregler der regulerer virksomheden, og hvem der tager beslutningerne. 

 

Sidst bekræftet: 31-05-2019 Oprettet: 31-05-2019 Revideret: 31-05-2019

Forfatter

Jura og Skat
Kommunikationskonsulent

Pernille Pennington

Fagkommunikation


Tax Consultant

Kirstine Østergård Kortbæk

Team Selskaber


Af samme forfatter

Svinepriserne stiger fortsat i 2020
Svineproducenterne nyder godt af de høje svinepriser, og trenden fortsætter ind i andet kvartal af 2020. Det fortæller den ...
26.02.20
Et minivådområde er et plus i salgsopstillingen
Svineproducent Christian Pries Andersen fik et minivådområde med i købet, da han i 2015 overtog en gård fra sin tidligere a...
27.01.20
Vores marker er absolut blevet mere dyrkningssikre
Knud Thing er den stolte ejer af det til dato største minivådområde i Danmark med et drænopland på 230 ha og et vandspejl p...
23.01.20
Pumpen kører på den strøm, vindmøllen laver
Henrik Larsens minivådområde kører upåklageligt: Hvis den lille pumpe, som får el fra vindmøllen, ikke kan klare vandmasser...
20.01.20
Bliv klogere på minivådområder
Overvejer du at etablere et minivådområde for at komme udledningen af næringsstoffer til livs? Er du usikker på, hvordan et...
13.01.20