Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 24-02-2018

Information til landmand - sælger   

Oprettet: 07-09-2015

Sociale ydelser

Hvis du og din evt. medarbejdende ægtefælle har nået efterløns- eller folkepensionsalderen, kan reglerne om folkepension og efterløn have betydning i forbindelse med generationsskiftet.

Er der genvundne afskrivninger og ejendomsavance i forbindelse med salget, kan det medføre, at du og din ægtefælle måske mister folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg i et helt år. Skal du og evt. medarbejdende ægtefælle på efterløn, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler om ophør herunder salg, bortforpagtning og ægtefælleudtræden. 

Mere information om socialjura

Læs mere om socialjuridiske overvejelser.

Flere overvejelser

Læs mere om de vigtigste overvejelser i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte.

Vælg et blad og læs om øvrige overvejelser…

Sidst bekræftet: 07-09-2015 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Satser 2020
Alle satser for 2020 er nu opdaterede i satstabellen.
16.01.20
P 90-19 om ledighedsydelse - feriepenge - indtægt - automatisk udbetaling - ferieårets udløb
Feriegodtgørelse, der automatisk kommer til udbetaling ved ferieårets udløb, skal fradrages efter reglerne om fradrag for i...
10.01.20
P 86-19 om jobafklaringsforløb – ferie – uarbejdsdygtighed
Principafgørelsen afklarer konsekvenserne af, at borger i jobafklaringsforløb holder ferie uden kommunens tilladelse.
08.01.20