Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 24-02-2018

Information til landmand - sælger   

Oprettet: 07-09-2015

Sociale ydelser

Hvis du og din evt. medarbejdende ægtefælle har nået efterløns- eller folkepensionsalderen, kan reglerne om folkepension og efterløn have betydning i forbindelse med generationsskiftet.

Er der genvundne afskrivninger og ejendomsavance i forbindelse med salget, kan det medføre, at du og din ægtefælle måske mister folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg i et helt år. Skal du og evt. medarbejdende ægtefælle på efterløn, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler om ophør herunder salg, bortforpagtning og ægtefælleudtræden. 

Mere information om socialjura

Læs mere om socialjuridiske overvejelser.

Flere overvejelser

Læs mere om de vigtigste overvejelser i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte.

Vælg et blad og læs om øvrige overvejelser…

Sidst bekræftet: 07-09-2015 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge og virksomheder
Der er indgået en Trepartsaftale, der bl.a. øger refusionen til praktikvirksomheder i resten af 2020 og nedsætter AUB-bidra...
03.06.20
Udenlandske medarbejdere – COVID-19 arbejds- og opholdstilladelse – biometri
SIRI åbner nu for personlig betjening i fire afdelinger. Der åbnes op i forbindelse med behandling af ansøgninger om arbejd...
30.05.20
Skal du med på kursus i socialjura og ansættelsesret i efteråret 2020?
Du kan se her, hvad der bliver udbudt, og du kan tilmelde dig til de første kurser i august og september.
27.05.20
P 13-20 om arbejdsskade – erstatning for tab af erhvervsevne – tilbagebetaling
Vurdering af, hvornår en tilskadekommen kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som er modtaget uberettiget og mod bed...
27.05.20
P 12-20 om sygedagpenge – selvstændige – forsikring – første eller tredje fraværsdag – frist for anmeldelse
Selvstændige, der har tegnet frivillig forsikring, har en anmeldelsesfrist på 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden (ku...
27.05.20