Oprettet: 14-02-2018

Værktøjer

Her samles kontraktparadigmer udarbejdet eller kvalitetssikret af Jura & Skat.

Ansættelseskontrakter

Kontrakter til fastlønnede, timelønnede, funktionærer og tjenestebolig

Kontraktparadigmer

Forpagtningskontrakt
Skabelon til forpagtningskontrakt til forpagtning af jord uden bygninger.

Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver aftale med maskinstation, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.

Tillæg til forpagtningskontrakt (kræver abonnement på LandbrugsInfo)
Bekræftelse af forpagtningskontrakt (kræver abonnement på LandbrugsInfo)
Forpagtningsaftale for MFO-brak (kræver abonnement på LandbrugsInfo)
Aftale om handel med grovfoder (kræver abonnement på LandbrugsInfo)
Græsningsaftale (kræver abonnement på LandbrugsInfo)
Pantsætningserklæring - Betalingsrettigheder (kræver abonnement på LandbrugsInfo)

Gratis tillæg til jagtlejekontrakt vedr. regulering af vildsvin

Sidst bekræftet: 31-01-2019 Oprettet: 14-02-2018 Revideret: 14-02-2018

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20
Landsaftaler
Find landsaftaler om elanlæg, vand- og spildevandsanlæg samt teleanlæg.
18.02.20
Ændret praksis i forhold til billeder på internettet
Datatilsynet har offentliggjort en ændret praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internettet.
30.09.19
Ny sag om kryptering af emails
Datatilsynet har i en konkret sag vurderet, at kryptering på transportlaget var tilstrækkeligt.
05.08.19