Feedback Form

  

Oprettet: 27-05-2019
Revideret: 24-06-2019

Monitering af majsmarker med mangelfuld fremspiring

Der er indberettet yderligere 1 frøparti med mangelfuld fremspiring. Det drejer sig om en mark tilsået med sorten MAS 10A med partinr. F0424C229497, bejdset majsfrø. Moniteringen afsluttes.

Tabel 1. Oversigt over registreringer fra majsmark med mangelfuld fremspiring

Plom-
bering
måned/
år

Høst-
år
ud-
sæd

Lov-
pligtig
spire-
analyser,
pct.

Kold-
test
pct.

Pct.
mark-
spiring

Pct.
svage
planter
efter
frem-
spiring

JB
nr.

Så-
dato

Så-
dybde,
cm

Plante-
bestand
af
andre
sorter i
samme
mark

Ambition – F0964C039814NZ, ubejdset majsfrø

-

-

-

-

47

0,2

1-3

1/5

5-6

Ingen anden sort at
sammenligne med

MAS 10A, F0424C229497
 02/19       66  20  27/4  Bedre i anden sort i samme mark 

 

24-06-19
Kommentar til det indberettede frøparti – MAS 10A, F0424C229497

Det drejer sig om 15 ha med sorten MAS 10A. Såbed og sådybde er i orden. Der er anvendt startgødning. Fremspiringen har været noget lavere end forventet. Ingen fugleskade i marken. 1 sæk frø med 50.000 frø vejer 10,85 kg. Da plantebestanden i anden sort i samme mark er bedre, tyder det på, at frøenes spireenergi har været mangelfuld.

-------

03-06-19
Kommentar til det indberettede frøparti – Ambition, F0964C039814NZ

Såbed og sådybde har været i orden. Der er ikke anvendt startgødning. Fremspiringen har været noget lavere end forventet. Fugleskade er minimal i marken.

-------

27-05-2019

Ved første opgørelse af majsmarker med mangelfuld fremspiring den 27. maj er der ikke indberettet nogen marker.

Indberettes majsmarker med mangelfuld fremspiring, vil de blive moniteret på landbrugsinfo.dk og landmand.dk den følgende mandag i perioden frem til 17. juni, hvor den sidste opgørelse finder sted i 2019.

Majsmarker med mangelfuld fremspiring kan kun indberettes af planteavlskonsulenter ved markbesøg.

-------

Monitering af majsmarker med mangelfuld fremspiring

Majsmarker med mangelfuld fremspiring kan kun indberettes af planteavlskonsulenter ved markbesøg. Indberettes majsmarker med mangelfuld fremspiring, vil de blive moniteret på landbrugsinfo.dk og landmand.dk den følgende mandag i perioden frem til 24. juni, hvor den sidste opgørelse finder sted i 2019.

Sidst bekræftet: 24-06-2019 Oprettet: 27-05-2019 Revideret: 24-06-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Tag med på grovfoderekskursion 13. juni
Bliv opdateret med nyt om dyrkning og fodring med grovfoder. Vi besøger to veldrevne kvægbedrifter ved Løgumkloster og Røde...
15.05.19
Udsædsmængder og udsædskvalitet i majs
Plantetallet skal afpassese efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.
17.04.19
Økonomi ved placering af gylle i majs
Placering af gylle til majs kan være en god løsning, hvis brugen af startgødning er begrænset af de nye fosforregler. Nye m...
16.04.19
Få fuld virkning af gylle og kvælstof til majs
Placering af gylle og brug af nitrifikationshæmmer sikrer en god udnyttelse af gylle i majs.
15.04.19
Efterafgrøder i majs
En god og sikker etablering af efterafgrøder i majs er vigtig. Efterafgrøden skal senest sås i majsens stadium 16 med en så...
09.04.19