Oprettet: 04-12-2019

Majssorter 2020

Se de spritnye resultater for majssorter på sortinfo. Sortsvalgmajs.dk er opdateret med de nye resultater. Vælg kun majssorter, som er afprøvet mindst to år i landsforsøgene.

Se resultater fra sortsforsøgene i majshelsæd, kolbemajs og kernemajs 2019 på Sortinfo.dk. FK organisk stof, FK NDF og NEL20 er beregnet højere end i tidligere år, da der er indført en ny beregning af foderværdien. Forsøgene i 2015 til 2018 er genberegnet med den nye beregning af foderværdien. Det betyder at udbytte af afgrødeenheder, NEL20 MJ pr. kg tørstof og FK NDF har ændret sig i forhold til tidligere.

Begynd valget af sorter sådan

Uanset om majsen skal anvendes til det ene eller det andet formål, begynder du valget af sorter sådan:

 • Til hovedparten af majsarealet vælger du sorter, som er afprøvet i mindst 2 år i Landsforsøgene.
 • Nye sorter, som kun er afprøvet i 1 år, bør kun vælges til en mindre del af arealet.
 • Brug ikke sorter, som ikke er afprøvet i Landsforsøgene. Ellers køber du katten i sækken.
 • Vælg sorter, som har en god standfasthed. Vær opmærksom på, at der er sorter, som ikke er standfaste nok i vindudsatte områder.
 • Vælg to til tre sorter, det stabiliserer både udbytte og kvalitet.

Sorter til helsæd

 • Find først den gruppe af sorter, som i dine marker kan nå 31-33 pct. tørstof senest midt i oktober.
 • Til malkekøer vælges sorter, som giver den højeste økonomiske værdi. Det er som regel sorter, som kan kombinere et stort udbytte af afgrødeenheder med en høj energikoncentration (NEL20) og en høj FK NDF. Vær opmærksom på om forskellen i den økonomiske værdi mellem relevante sorter er signifikant.
 • Til kvier, f.eks. på kviehoteller, vælges sorter, som kan kombinere et stort udbytte af afgrødeenheder og gerne en lav energikoncentration (NEL20).
 • Til biogas vælges sorter, som giver et stort udbytte af tørstof.

Sortinfo.dk kan du se resultater for lune og kølige forhold eller hele landet. Resultater for kølige forhold er resultater fra forsøgene i Nordvestjylland, Himmerland og Vendsyssel. Resultater for lune forhold er fra lokaliteterne i Sydvest- og Sydjylland og på Fyn og Sjælland. Find resultaterne ved at klikke på ”Vælg info” og dernæst ”Generelt”. Under ”Afprøvningstype” klikkes på de ønskede resultater.

Figur 1 viser gennemsnitsresultater for majshelsæd 2018 og 2019.


Figur 1. Majssorter til helsæd 2018 og 2019. Gennemsnitsudbytte af afgrødeenheder (a.e.), FK NDF og udbytte af stivelse er forholdstal i forhold til målesortsblandingen. Foderværdien er NEL20 i MJ pr. kg tørstof, og tallet i parentes efter sortsnavnet angiver, hvor mange dage efter 1. september sorten teoretisk har været høstklar, dvs. har opnået 32 procent tørstof. Antallet af dage er beregnet ud fra forsøgenes høstdato, forskellene i tørstofindhold ved høst og en antagelse om, at tørstofindholdet stiger med 0,3 procentenheder pr. døgn i tiden op til høst.

Majssorters økonomiske værdi til malkekøer

Majssorternes økonomiske merværdi på din bedrift beregner du på sortsvalgmajs.dk. Beregningen sker på grundlag af resultaterne fra forsøgene i 2015 til 2019, som er beregnet med den nye vurdering af foderværdien.

I værktøjet kan du:

 • Se sandsynligheden for, at sorterne kan nå at modne i dit postdistrikt ud fra dine ønsker til sådato, høstdato og tørstofindholdet i majsen ved høst.
 • Se en teoretisk modningsdato for sorterne i dit postdistrikt.
 • Se forsøgsresultater for kølige og lune områder samt for hele landet. Tørstofudbyttet kan også ses her med henblik på valg af sorter til bioenergi. Forsøgsresultaterne for de enkelte sorter er statistisk beregnede på grundlag af forsøgsresultater fra og med 2015, hvor sorten har deltaget i Landsforsøgene og den officielle værdiafprøvning. Resultaterne i Sortsvalgmajs.dk er derfor forskellige fra Sortinfo, men mere stabile og dermed bedre at basere sit sortsvalg på.
 • Grafisk få vist sammenhængen mellem to parametre efter eget valg. Du kan også se, om sorternes økonomiske værdi til malkekøer er signifikant forskellige.

Sorter til kolbemajs

Vælg sorter som ikke har tendens til lejesæd. Vær opmærksom på, at flere af de meget tidlige sorter ikke er tilstrækkelig standfaste til kolbemajs.

Find den gruppe af sorter, som er så tidlige, at de kan nå 54-56 pct. tørstof i kolber med svøbblade inden 20. oktober. Vælg dernæst sorter, som giver et stort kerneudbytte, og som har et højt indhold af NEL20 i kolber med svøbblade.

Hvis kolbemajsen skal høstes samtidig med majshelsæd, skal sorterne til kolbemajs være 20-30 dage tidligere udviklet end sorterne til helsæd.

Skal sorten være ”buffersort”, dvs. kunne bruges til både kolbemajs og majshelsæd, skal den også have gode egenskaber til helsæd.

På Sortinfo kan du se foderværdianalyser af kolbemajs i de samme sorter, som er afprøvet til kernemajs. Kerneudbyttet ser du på sortinfo under ”Kernemajs”. Prøver af kolber med svøbblade til foderværdibestemmelse udtages i sortsforsøgene til kernemajs umiddelbart før høst. Udbyttet til kolbemajs vurderes på grundlag af udbyttet til kernemajs, fordi kolbemajs høstes på samme tidspunkt som kernemajs, og fordi udbyttet til kolbemajs stort set er bestemt af kerneudbyttet.

Tabel 1. Viser resultater for kolbe og kernemajs 2017-2019.

Sorter til kernemajs

 • Vælg sorter som ikke har tendens til lejesæd. Vær opmærksom på, at flere af de meget tidlige sorter ikke er tilstrækkelig standfaste til kernemajs.
 • Til ensilering eller gastæt opbevaring vælges sorter, som kan nå ned på 38-40 pct. vand inden 20. oktober.
 • Udbyttet af FEsv og FEso skal være højt.
 • Sorterne skal have en høj foderværdi.
 • Indholdet af DON og ZEA ved høst skal være lavt.

Tabel 2 viser resultater for kernemajs 2017-2019

 

Sorter til Bioenergi

Til bioenergi vælges sorter, som i dine marker kan nå 31-33 pct. tørstof senest midt i oktober, og som giver et stort udbytte af tørstof.

Figur 2 viser gennemsnitsresultater for majshelsæd 2018 og 2019.

 

Figur 2. Majssorter til helsæd 2018 og 2019. Gennemsnitsudbytte af tørstof pr. ha. Tallet i parentes efter sortsnavnet angiver, hvor mange dage efter 1. september sorten teoretisk har været høstklar, dvs. har opnået 32 procent tørstof. Antallet af dage er beregnet ud fra forsøgenes høstdato, forskellene i tørstofindhold ved høst og en antagelse om, at tørstofindholdet stiger med 0,3 procentenheder pr. døgn i tiden op til høst.

Sidst bekræftet: 04-12-2019 Oprettet: 04-12-2019 Revideret: 04-12-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

Afgrøder & Produktion


Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

Afgrøder & Produktion


Seniorkonsulent

Henrik Martinussen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Monitering af majsmarker med dårlig fremspiring
Frem til den 25. maj er der ikke indberettet majsmarker med dårlig fremspiring.
25.05.20
Tidligt 1. slæt betyder kortere interval til 2. slæt
Vær opmærksom på, at jo tidligere, man tager 1. slæt, jo mere stængeldannelse vil der være i 2. slæt. Intervallet mellem 1....
15.05.20
Monitering af slætgræs 2020
Analyser af prøver udtaget mandag d. 4. maj viser et fortsat meget højt sukkerindhold og fordøjelighed af organisk stof. Af...
07.05.20
Skal jeg bruge ensileringsmiddel – og i givet fald hvilket?
Se listen over markedsførte ensileringsmidler i Danmark, få svar på hvordan de forskellige typer ensileringsmidler virker o...
04.05.20
Fodernormer til malkekøer, kvier, tyre, stude og ammekøer
Fodernormerne til malkekøer, kvier, tyre og stude samt ammekøer gældende i NorFor og DMS Dyreregistrering.
21.04.20