Oprettet: 07-08-2018

Roetoppe fra sukkerroedyrkning duer ikke som alternativt fodermiddel

Roetop er ikke en oplagt mulighed for at få ekstra foder. Omkostningerne til transport er for store, og prisen pr. FEN gør derfor roetop uinteressant for mælkeproducenter.


En hurtig skønsmæssig beregning på fra Seges pr. foderenhed (FEN) roetoppe leveret og genensileret viser en pris på 1,74 og 3,45 kr. ved henholdsvis 100 km (Sjælland) og 200 km (Fyn/Jylland)

Kunne roetop fra sukkerroedyrkningen på Lolland-Falster være et muligt fodermiddel, hvis man oplever mangel på foder?

Normalt blæses roetop ud på marken, men det har før i tiden indgået i foderrationen til malkekøer, så det er vist, at køerne kan producere mælk på roetoppe. 

Højt vandindhold og saftafløb fordyrer transporten

Udfordringen er imidlertid det høje vandindhold og saftafløbet. Selv efter at saften er løbet af, er der stadig kun 16 % tørstof i roetoppen, så det er enorme mængder vand, der også følger med i ensilagen.

Dermed bliver det meget dyrt at flytte roetoppen over længere afstande. Derfor har SEGES lavet en hurtig skønsmæssig beregning over prisen pr. foderenhed (FEN) leveret og genensileret hos køber.

Her viser resultatet en pris på 1,74 og 3,45 kr. pr. FEN ved henholdsvis 100 km (Sjælland) og 200 km (Fyn/Jylland) mellem sælger og køber.

Som man kan se i tabellen herunder, er det transporten, der er den væsentlige og mest variable faktor.

  Tørstofprocent Andel Tørstofandel Lastbiltræk, kg FEN/kg tørstof Lastbiltræk, FEN
Roetop tørstof 12 0,86 0,1032 3.096 0,8291 2.567
             
Omkostninger, kr.         100 km afstand 200 km afstand
Gødningsværdi 8 kg P á 12 kr., 90 kg K á 6 kr.   636 636
Hjemkørsel, indlægning og sammenkørsel Traktor og vogn+gummiged (2 x 0,5 time á 650 kr.) 650 650
Plastik 25 kvm á 1,8 kr.     45 45
Læsning 0,25 time á 650 kr.     162,5 162,5
Transport til køber Timer á 650 kr. (50 km pr. time)   2600 5200
Storebælt /Spodsbjerg-Tårs Hver vej 900 kr.       0 1800
Genensilering            
Indlægning og sammenkørsel 0,5 time á 650 kr.     325 325
Plastik 25 kvm á 1,8 kr.     45 45
I alt pr. lastbiltræk         4463,5 8863,5
I alt pr. FEN         1,74 3,45


I scenariet er der taget udgangspunkt i en samensilering med 14 % roepiller som anbefalet. Samensileringen sker for at undgå noget af saftafløbet, som ellers giver et stort tab, da op mod halvdelen af tørstoffet ellers løber væk med saften. Det giver en samlet tørstofprocent på 23 i det samensilerede produkt. Der vil stadig være et lille men meget begrænset saftafløb, så det kræver fast bund, hvor saften kan opsamles.

Roetoppe kan kun give mening ved meget kort transport

Resultaterne viser store omkostninger pr. FEN, og derfor virker roetoppen ikke som den optimale løsning, hverken i praksis eller økonomisk. De eneste tilfælde, hvor det kunne give mening, er, hvis sælger og køber bor så tæt på hinanden, at transportomkostningerne reduceres væsentligt.

Sidst bekræftet: 07-08-2018 Oprettet: 07-08-2018 Revideret: 07-08-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Konsulent

Martin Øvli Kristensen

Økologi Innovation


Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Afgræsning – tid til at planlægge sæsonen
April er lige startet og vejrmeldingen for påsken melder om høje temperaturer, så er afgræsningssæsonen lige om hjørnet.
06.04.20
Kul er ikke tilladt i den økologiske mælkeproduktion
Enkelte kul-lignende produkter er stadig tilladt, men det kan ændre sig.
21.02.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
09.02.20
Grovfoder 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019.
09.02.20
Kløvergræsensilage 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2019.
09.02.20