Feedback Form

  

Oprettet: 06-12-2017

Validering af kalibreringer for sojaskrå og sojakage – Bruker MPA FT-NIR

Prøver neddeles til prøvestørrelse på ca. 100 g med spalteneddeler, formales på Cyclotec 1093 og scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.

Krydsvalidering af kalibreringer til analyse af sojaskrå og sojakage.

Vari-abel Enhed Reference Reference-prøver i kalibrering Min1 Max2 RMSECV3 RPD4 R2
EFOS % Eurofins – CE054 118 98,3 99,8 0,2 1,31 41,9
Aske g/kg DM Eurofins –CE040 118 41 84 3,0 1,92 72,9
Råprotein g / kg TS Eurofins – Dumas CE022 126 401 583 7,7 3,70 92,7
Råfedt g / kg TS Eurofins – Syrehydrolyse CE031 123 10 220 4,0 7,63 98,3
NDF g / kg TS Eurofins – CE077 77 62 220 12,3 3,21 90,3
Træstof g / kg TS Eurofins – CE075 75 32 122 4,4 3,3 90,7
CAB meq./kg TS Beregnet 112 153 472 26,6 1,81 69,1

1Mindste referenceværdi
2Høejste referenceværdi
3RMSECV (root mean square error of cross validation) er prædiktionsfejlen bestemt ved krydsvalidering.
4RPD (residual prediction deviation) er standardafvigelsen for referenceværdierne divideret med prædiktionsfejlen.

Sidst bekræftet: 22-11-2018 Oprettet: 06-12-2017 Revideret: 06-12-2017

Forfatter

Kvæg
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Brug ikke tørsyre til forsurede goldrationer
Det frarådes at bruge tørsyrer til stabilisering af goldrationer, hvis mælkefeber forebygges ved forsuring. Tørsyrerne kan ...
03.07.19
Kort guide til fasefodring af goldkøer
Overordnede krav til rationsformulering og praktiske anvisninger omkring fasefodring af goldkøer.
23.05.19
Screening af additiver til stabilisering af fuldfoder
Screening af kombinations- og højdosisbehandlinger med propionsyre, natriumbenzoat, fodersalt og FreshFOSS for effekt på ae...
14.05.19
Tørsyre er velegnet til stabilisering af fuldfoder
Hvis foderet tager varme til sommer, bør du overveje tørsyre til stabilisering. Det er billigere og mere sikkert at arbejd...
05.04.19
Stabilisering af fuldfoder
Undersøgelse af aerob stabilitet og mikrobiologi i fuldfoder stabiliseret med propionsyre, natriumbenzoat, Salvana TMR elle...
01.04.19

Læs også