Oprettet: 05-12-2019

Væske er vigtigst når kalven får diarré

Uanset om det er virus eller bakterier, som er årsag til diarré hos kalven, er det meget sjældent selve infektionen den dør af, men væskemangel. Derfor er det vigtigste led i behandling hurtig tildeling af elektrolytopløsning og mælk.


Kalve med diarré skal fortsat fodres med normale mælkemængder - evt. i mindre doser ad gangen.

Diarré er den hyppigste årsag til sygdom og dødsfald blandt de yngste kalve. Og alvorlig diarré skyldes næsten altid infektion med sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Både virus, bakterier og små parasitter som cryptosporidier og coccidier kan være impliceret ved diarré. Uanset hvilken type infektion der er tale om, så er der en risiko for at kalvene ender med at dø, hvis ikke problemet opdages i tide og håndteres korrekt. Men kalvene dør ikke af infektionen*! De dør af væskemangel. Diarré medfører ofte voldsomme væsketab. Kalvene dehydreres, livsnødvendige funktioner kompromitteres, kalven mister energi og kræfter, - bliver kold og kan til sidst ikke rejse sig.

Kompenser for væsketabet med elektrolytter og mælk.

Antibiotika og medicin til behandling mod cryptosporidier eller coccidier kan have deres berettigelse under forudsætning af, at der stilles en korrekt diagnose, og der anvendes et virksomt præparat. Når diarréen skyldes virus, - så er der ingen positiv effekt af disse midler. Uanset årsagen og uanset om der behandles med fx antibiotika, så er det helt essentielt, at der kompenseres for kalvens væsketab. Der findes en lang række elektrolytopløsninger specialiseret til forskellige formål. Det vigtigste er dog en hurtig indsats, så snart diarréen opdages. Elektrolytopløsning med salt og sukker vil i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt. Opløsningen bør være 40-42 grader varm, så kalven ikke skal bruge unødig energi på at varme det op.

Selvom elektrolytopløsning indeholder sukker, så har det ingen værdi som næring. Kalve med diarré skal derfor fortsat fodres med normale mælkemængder, - evt. i mindre doser ad gangen. Nedsættes mælkemængden, nedsættes også tilvæksten, og det vil reducere kalvens senere produktion som ko!

Forskudt tildeling

Elektrolytopløsning tildeles bedst tidsmæssigt forskudt i forhold til mælkefodringen. Kalve med alvorlig diarré kan let miste 6-8 liter væske på en dag. Tildeling af fx 2 liter elektrolyt 3 gange daglig – udover mælkefodringen, vil redde livet for de fleste kalve med slem diarré. Hvis kalven er så påvirket, at den ikke kan rejse sig, vil det som regel være nødvendigt med infusion af væske direkte i blodbanen; - her må dyrlægen på banen.

*) I sjældne tilfælde kan kalvene dø af infektionen, hvis den udvikler sig til blodforgiftning. Det kan ske ved infektioner med Salmonella og i sjældne tilfælde også ved infektion med bestemte typer E.coli.

Sidst bekræftet: 05-12-2019 Oprettet: 05-12-2019 Revideret: 05-12-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed, velfærd og reproduktion, Kvæg


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
10.02.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
10.02.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
10.02.20
Kalvens tarmflora har mange vigtige funktioner
Bakterierne i tarmen indgår i et vigtigt og kompliceret samspil med kalven, og sandsynligvis udgør tarmen den vigtigste del...
03.12.19
Vinterkalve kræver mere
Om vinteren dør op til tre gange så mange kalve som om sommeren. Men den højere vinterdødelighed kan undgås med få enkle fo...
27.11.19