Feedback Form

  

Oprettet: 29-05-2019

Tilpas køernes fodring i varme perioder

Køer med varmestress yder 15-40 % mindre mælk. Det skyldes især, at de æder mindre. Derfor er en del af forebyggelsen mod varmestress, at tilpasse fodringen i varme perioder.

En af de effekter, som varmestress har på malkekøer, er en nedgang i foderoptagelsen med 10-30 %. Og den nedsatte ædelyst bevirker ofte en reduktion i mælkeydelsen på 15-40 %. Årsagen til faldet i foderoptagelsen er, at koen øger blodgennemstrømningen i hudoverfladen, for at kunne svede mere. Samtidig nedsættes blodgennemstrømningen til vommen, hvorved foderet omsættes langsommere og dermed falder foderoptagelsen. Samtidig øger køerne deres åndedrætsfrekvens, savler mere og hvis køerne samtidig kan sortere i foderrationen, øges risikoen for vomacidose hos varmestressede køer.

Koens egen varmeproduktion er et resultat af den samlede fordøjelse og omsætningen af foder og næringsstoffer. Det er også grunden til at højtydende køer er mere udsatte for at få varmestress end lavere producerende køer. De højtydende genererer nemlig selv mere varme på grund af den højere foderoptagelse, der hører med til en højere mælkeproduktion. De skal med andre ord slippe af med den ekstra varme, der genereres som følge af den større omsætning af foder og næringsstoffer.

Sådan tilpasser du fodringen

Der er en række fodringstiltag, man som mælkeproducenterne kan gøre for at reducere virkningerne af varmestress:

 • Kompenser for faldet i foderindtag ved at øge foderrationens energikoncentration
 • Brug det letteste fordøjelig grovfoder i perioden med varmestress. Letfordøjeligt foder indeholder mere energi og producerer mindre varme under fordøjelsen.
 • Undgå at fodre med overskydende protein, da overskuddet udskilles, og denne proces skaber varme og forbruger energi, der ellers kunne blive brugt til mælkeproduktion.
 • Foderrationen kan også suppleres med fedt, da det er energi, som ikke skal forgæres i vommen. Hvis der tildeles fedt i forvejen, skal den ekstra forsyning ske med mættet (beskyttet) fedt, da det ikke har så stor negativ påvirkning af vommiljøet.
 • Sørg for ubegrænset adgang til og rigeligt frisk og rent vand.
  Vandoptagelsen stiger markant i perioden med varmestress
 • Forøg antallet af udfodringer pr. dag
  Hyppig blanding og udfodring giver frisk foder.
 • Undgå som altid at fodre med varmt foder
  Tilsæt evt. propionsyre eller tørsyre til foderet, hvis der er problemer med begyndende varmedannelse.
 • Brug natriumbikarbonat evt. i kombination med magnesiumoxyd til at øge foderrationens natriumindhold til 4 g pr. kg tørstof
  Behovet for natrium, kalium og magnesium stiger under varmestress. Tabet af klorid i sved er minimalt i sammenligning med taget af natrium og kalium.
 • Suppler med ekstra vitaminer
  Under varmestress belastes køernes immunsystem hårdt. Sammenholdt med, at der er forhøjet temperatur i foderet, er det vigtigt at supplere med ekstra vitaminer for at sikre køernes sundhed og deres forsvar mod infektioner (specielt E-vitamin).

5 gode råd mod varmestress hos køer

Fodringstiltag kan ikke forhindre varmestress. De kan kun reducere effekterne af varmestress. Derfor skal varmestres forbygges. Læs her 5 gode råd mod varmestress hos køer 

Sidst bekræftet: 29-05-2019 Oprettet: 29-05-2019 Revideret: 29-05-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Seniorkonsulent

Henrik Martinussen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Strø dig til mindre lungebetændelse
Kalve med rigeligt strøelse har markant lavere risiko for at få luftvejslidelser.
14.10.19
Minimal bakteriemængde i råmælken forbedrer kalvens immunstatus
Bakterier i råmælken reducerer kalvens optagelse af antistoffer. Varmebehandling kan være en del af løsningen, men god hygi...
03.10.19
Giv kalven råmælk hurtigst muligt efter fødslen
Allerede fire timer efter fødslen er kalvens evne til at optage antistoffer fra råmælken nedsat markant – og et døgn efter ...
01.10.19
Malk koen hurtigt efter kælvning
Koens råmælk fortyndes hver time, der går efter malkning.
30.09.19
Fodernormer til malkekøer, kvier, tyre, stude og ammekøer
Fodernormerne til malkekøer, kvier, tyre og stude samt ammekøer gældende i NorFor og DMS Dyreregistrering.
05.07.19