BSE (Kogalskab)

BSE er forkortelsen for Bovin Spongiform Encephalopati og kaldes også populært kogalskab. Smitte med BSE overføres med et såkaldt smitstof (prion), som er et protein, der er ekstremt modstandsdygtigt sammenlignet med bakterier og vira. Infektion med BSE ændrer dyrets hjerne og centralnervesystem og fører til sidst til dyrets død.

Nye artikler

Ansvarlig

Kvæg
Specialkonsulent

Lars Pedersen

Sundhed og produktion