BVD

Bovin virus diarré (BVD) er en infektion med et virusinfektion (med et pestivirus) hos kvæg. Virus er tæt beslægtet med svinepest-virus og border disease hos får. BVD giver forskellige symptomer, men det vigtigste er aborter hos drægtige dyr og fødsel af svagtfødte kalve. BVD er udryddet i Danmark efter en intensiv national saneringsindsats i perioden 1995 til 2004. Alle danske besætninger med kvæg overvåges flere gange årligt for infektion med BVD. Der sker lejlighedsvist indslæbning af BVD til danske besætninger.  I nærliggende lande (som fx. visse delstater i Tyskland og i Holland) kontrolleres BVD ved vaccination. I Danmark er vaccination mod BVD forbudt.

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Kvæg
Specialkonsulent

Lars Pedersen

Sundhed og produktion