Kvæg fri 

Oprettet: 28-01-2003
Revideret: 14-08-2019

Værd at vide om kvægsygdommen hydatidose

Hydatiose er en smitsom sygdom hos kvæg, der skyldes smitte med bændelorm. Læs her en kort beskrivelse af smitte, udbredelse, risiko m.m.

 

Risiko for mennesker
Mistænkt/Smittet besætning
Erstatning
Kontakt 
 

 
Detaljeret beskrivelse
Bekendtgørelse 
Lov om hold af dyr
 

 

 

 


Hydatiose hører til blandt de smitsomme sygdomme hos kvæg.

Hydatidose skyldes smitte til kvæg med bændelorm - echinokokker (Echinococcus granulosus) -. 

Sygdommen smitter kvæget, når de afgræsser områder, der er forurenet med afføring fra andre dyr, der har bændelorm - fx ræv, hund eller kat.

Udbredelse af hydatiose

Hydatidose hos kvæg er senest konstateret i Danmark i 1996.

Mistanke om sygdommen skal anmeldes.

Risiko for hydatidose hos mennesker?

Hydatidose kan overføres til mennesker – dvs. det er en  zoonose (= smitte fra dyr til mennesker). Mennesker smittes dog direkte, men udelukkende ved at spise kød, der indeholder tinter fra bændelorm (indkapslede larvestadier).

 

Derfor er der ikke risiko for landmanden eller dennes familie ved at færdes i stalden.

Ved hjemmeslagtning af dyr bør man altid få slagtekroppen undersøgt før konsum. 

Kvægbesætningen er smittet - hvad sker der? 

Mistænkt/Smittet
Da hydatidose ikke kan overføres direkte mellem dyr og mennesker, uden at man spiser kød fra smittede dyr, træffer myndighederne ingen forholdsregler ved smitte i besætningen.

Slagtede dyr med mere end 10 tinter fra bændelorm i muskulaturen bliver kasseret på slagteriet. Er der færre end 10 tinter vil slagtekroppen blive frysebehandlet og udrenset lokalt. 

Sanering for hydatidose

Det er ikke muligt at foretage en effektiv behandling af allerede smittede kreaturer. 
Det er vigtigt at undgå ny infektion af de andre dyr. Derfor bør man undgå at lade kreaturerne afgræsse de områder, hvor man mener, at smitten med bændelorm kan være sket. Det kan være på strandenge, hvor mennesker har besørget, eller det kan være gennem egne kæledyr (hund/kat). I det sidste tilfælde bør kæledyrene behandles for bændelorm.

Erstatning

Der gives ikke kompensation for de kasserede slagtekroppe.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende hydatiose hos kvæg, er du velkommen til at kontakte SEGES’ veterinære beredskab for Kvæg.   

 

Sidst bekræftet: 14-08-2019 Oprettet: 28-01-2003 Revideret: 14-08-2019

Forfatter

Kvæg