Feedback Form

Kvæg fri 

Oprettet: 28-01-2003
Revideret: 28-01-2011

Hydatidose

Kort beskrivelse af sygdommen og bl.a. link til faglig beskrivelse.

 

Risiko for mennesker
Mistænkt besætning
Smittet besætning
Sanering
Lokalområdet  
Erstatning
Kontakt 
 

 
Detaljeret beskrivelse
Bekendtgørelse 
Lov om hold af dyr
Kontaktpersoner
Adgang til besætning
Desinfektion 
 

 

 

 


Symptomer
Hydatidose skyldes smitte med bændelorm - echinokokker (Echinococcus granulosus) - til kreaturerne.

Sygdommen smitter ved kreaturernes afgræsning af områder, der er forurenet med afføring fra andre dyr, der er smittet med bændelorm - fx ræv, hund eller kat.

Udbredelse
Hydatidose er sidste gang konstateret i Danmark i 1996.

Mistanke om sygdommen skal anmeldes.

Risiko for mennesker?
Hydatidose kan overføres til mennesker (zoonose). Mennesker smittes dog direkte, men udelukkende ved at spise kød, der indeholder tinter.

Derfor er der ikke risiko for landmanden eller dennes familie ved at færdes i stalden.

Ved hjemmeslagtning af dyr bør man altid få slagtekroppen undersøgt før konsum. 

Besætningen er smittet - hvad sker der?

 

Mistænkt/Smittet
Da hydatidose ikke kan overføres direkte mellem dyr eller videre til mennesker, uden at man spiser kød fra smittede dyr, vil der ikke ske noget med besætningen.

Slagtede dyr med mere end 10 tinter i muskulaturen bliver kasseret. Er der er færre end 10 tinter, vil slagtekroppen blive frysebehandlet, og der sker en lokal udrensning.

Sanering
Det er ikke muligt at foretage en effektiv behandling af allerede smittede kreaturer. 

Det er vigtigt at undgå ny infektion af de andre dyr. Derfor bør man undgå at lade kreaturerne afgræsse de områder, hvor man mener at smitten kan være sket. Det kan være på strandenge, hvor mennesker har besørget, eller det kan være gennem egne kæledyr (hund/kat). I det sidste tilfælde bør kæledyrene behandles.

Lokalområdet
Ingen konsekvenser.

Erstatning
Der gives ikke kompensation for de kasserede slagtekroppe.

Kontakt
I det regionale RYK-center er der en konsulent, der har som en del af arbejdsopgaven at kende til de anmeldepligtige smitsomme sygdomme. 

 

 

Adgang til besætningen

Persongruppe BVD mistænkt BVD smittet Forholdsregler
Fødevareregion Ja Ja

Ingen særlige forholdsregler 

 

Dyrlæge Ja Ja
Mælketankbil Ja Ja
Inseminør Ja Ja
Afkomsinspektør Ja Ja
Reparatør Ja Ja
Konsulent Ja Ja
Taksatorer Ikke relevant  Ja
Miljøkontrol Ja Ja
Plantedirektorarets kontrollører  Ja Ja
Transport af slagtedyr  Ja  Ja
Transport af levedyr  Ja*  Ja*
Foderleverance Ja   Ja  
Gødningshåndtering Ja Ja
Afgræsning   Ja Ja
Klovbeskærer    Ja  Ja
Andre Ja Ja

* Der bør oplyses om seneste slagtefund


 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 28-01-2011 Oprettet: 28-01-2003 Revideret: 28-01-2011

Forfatter

Kvæg