Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 02-05-2020

  

Oprettet: 06-05-2003
Revideret: 03-05-2019

Værd at vide om kvægsygdommen oksens ondartede lungesyge

Kort og godt om den smitsomme kvægsygdom oksens ondartede lungesyge: Symptomer, udbredelse, smitte, sanering m.m.

Oksens ondartede lungesyge hører til blandt de smitsomme kvægsygdomme og  skyldes en mycoplasma (Mycoplasma mycoides mycoides).

Symptomer på oksens ondartede lungesyge

Symptomerne er meget høj feber (op til 41,5°C). Et eller flere dyr står alene med fremstrakt hals og krum ryg som tegn på smertefuld og besværet vejrtrækning.

Sygdommen smitter ved direkte kontakt mellem kreaturer.

Udbredelse

Oksens ondartede lungesyge var den anden smitsomme kvægsygdom, der blev udryddet i Danmark. Det skete i 1886.

Mistanke om sygdommen skal anmeldes.

Risiko for mennesker?

Oksens ondartede lungesyge kan ikke smitte til mennesker, og kontakt med smittede dyr udgør således ikke nogen sundhedsmæssig risiko.

Derfor er der ikke risiko for landmanden eller dennes familie ved at færdes i stalden.

Besætningen er mistænkt eller smittet - hvad sker der?

Besætningen lukkes for til- og fraførsel af dyr, hvis der er mistanke om sygdommen i besætningen.


Blodprøver bliver udtaget til undersøgelse på Fødevarestyrelsens godkendte laboratorium.

Viser resultatet, at besætningen er smittet med sygdommen, bliver den slået ned og destrueret.

Sanering for oksens ondartede lungesyge

Er besætningen smittet med oksens ondartede lungesyge, bliver den slået ned og destrueret.


Efter nedslagningen skal ejendommen rengøres og desinficeres, før der kan indsættes en ny besætning.

Smitteopsporing i lokalområdet

Smitteopsporing foretages. Besætningsejer har pligt til at oplyse om eventuelle kontaktbesætninger, som herefter undersøges.

Besætninger, som der er solgt til eller købt dyr fra inden for de seneste 10 uger, før besætningen blev konstateret smittet med sygdommen, vil også blive undersøgt for smitte med oksens ondartede lungesyge.

Erstatning

Besætningsejeren er berettiget til erstatning for tab af besætning og produktion. SEGES Kvæg administrerer Kvægerstatningsordningen.

Kontakt

Under et sådant forløb er det vigtigt at kunne få støtte og hjælp til praktiske ting. Kontakt gerne SEGES’ veterinære beredskab for Kvæg.

 

Sidst bekræftet: 03-05-2019 Oprettet: 06-05-2003 Revideret: 03-05-2019

Kontakt

Specialkonsulent

Lars Pedersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Erik Rattenborg

Sundhed og produktion


Forfatter

HusdyrInnovation