Oprettet: 19-07-2005
Revideret: 06-05-2010

Håndbog i risikostyring

 

Risiko er defineret som muligheden for økonomiske tab. Formålet med risikostyring er minimere at sådanne tab på virksomhedens aktiver, passiver og indtjening. Et godt resultat af risikostyringen forudsætter, at landmanden er motiveret og har erkendt behovet. Med henblik på at klargøre de mange forudsætninger, er rådgivningen om risikostyring opdelt i 4 faser og de forskellige risici er opdelt i 5 grupper.

Et godt resultat af risikostyringen forudsætter, at landmanden er motiveret og har erkendt behovet. Tilsvarende skal konsulenten kunne afgrænse opgaven og sikre et anvendeligt resultat. Med henblik på at klargøre de mange forudsætninger, er rådgivningen om risikostyring opdelt i 4 faser:

  • Erkendelse og afgrænsning
  • Identifikation og prioritering
  • Opstilling af valg og handlinger
  • Implementering opfølgning

Den faseopdeling gælder ved såvel total risikostyring af hele bedriften og en mere partiel betragtning, hvor eksempelvis en stor staldinvestering skal vurderes.

De risici, der kan være relevante at afdække på en landbrugsbedrift kan være

  • Finansielle (rente og valuta)
  • Menneskelige (sygdom og ulykke)
  • Afsætning og indkøb (priser, kvalitet, forsyningssikkerhed)
  • Produktion (vejr, sygdomme, teknologi)
  • Institutionelle (erstatningsansvar, lovgivning, image, skat)

Du kan downloade Håndbog i risikostyring.

Sidst bekræftet: 08-08-2018 Oprettet: 19-07-2005 Revideret: 06-05-2010

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
William Schaar Andersen

Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17