Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-03-2020

  

Oprettet: 27-10-2016

Kreditvurderingen i din strategi

Hvordan vil en investering påvirke dine nøgletal for soliditet og likviditet? Det nye Kreditvurderingsværktøj viser de nøgletal, bankerne bruger, når de vurderer din økonomi. Det giver værdifuldt input i strategiprocessen.

Landbrug er virksomheder med meget store balancer og vurderingen af disse balancer har meget stor betydning på den enkelte landmands økonomi. Mange landbrug har haft vanskeligheder ved at skaffe ny kapital siden finanskrisen. En af grundene til dette skyldes Finanstilsynets retningslinjer om vurdering af landbrug som pengeinstitutterne skal følge. For at give et indblik i, hvordan et pengeinstitut ser på din økonomi har SEGES P/S lavet et værktøj, som korrigerer din årsrapport efter en vurdering af Finanstilsynets retningslinjer. Herved får du nøgletallene for soliditet og likviditet, hvilket også er de nøgletal som bankerne bruger i deres vurdering.

Hør her hvordan kreditvurderingsværktøjet kan bruges i et podcast mellem virksomhedsrådgiver Jacob Frey ved AgriNord og Kristian Goul, Specialkonsulent, SEGES P/S.

Sådan fungerer Kreditvurderingsværktøjet
Kreditvurderingsværktøjet er lavet som et personligt værktøj på din bedrifts økonomi. Værktøjet viser årsrapportens nøgletal samt disse korrigeret efter vurderingen af Finanstilsynets retningslinjer. Her vil det være tydeligt at se, hvor forskellene er, og hvor meget de betyder for din økonomi.

De korrigerede nøgletal fra årsrapporten samles i henholdsvis likviditet og soliditet. Disse to nøgletal vises i en oversigt, hvor du kan sammenligne dig med hele landet. Hvis det er relevant, er det også muligt kun at sammenligne sig med andre landmænd, som har samme driftsgren og omsætningsstørrelse. Med udgangspunkt i oversigten, som viser din soliditet og likviditet i forhold til sammenligningsgruppen, kan du se, om du har behov for at styrke sin soliditet og likviditet, for at sikre, at du fortsat har en af branchens stærke kreditvurderinger.

Eksempel på kreditvurderingsmodellen:


 
Fordelene ved et kreditvurderingsværktøj på din bedrift
I et strategiforløb udmærker Kreditvurderingsværktøjet sig på følgende områder:

  • Giver overblik over fokusområder indenfor likviditet og soliditet, som viser, i hvilken retning en bedrift kan udvikle sig.
  • Kan bruges til stresstests, så det tydeliggøres, hvordan ændringer i priser, rente og jordpris vil påvirke bedriften.
  • Sammenligner kreditvurderingen med resten af branchen i Danmark for at se, om landmanden har en stærk kreditvurdering eller skal styrke den.
  • Giver mulighed for at afprøve forskellige strategiscenarier for at se, hvordan de påvirker kreditvurderingens soliditet og likviditet.
  • Kan anvendes som kommunikationsmiddel til eksempelvis banker for at vise, hvordan en strategiimplementering vil påvirke bedriftens kreditvurdering.

Hvis du er interesseret i at se kreditvurderingsværktøjet på din virksomhed, så tag fat i din DLBR virksomhed som samarbejder med SEGES P/S.

Sidst bekræftet: 26-10-2017 Oprettet: 27-10-2016 Revideret: 27-10-2016

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
William Schaar Andersen

Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17