Oprettet: 22-11-2018

Ledelse af din virksomhed

Hvis du vil arbejde med at få succes som leder, skal du kortlægge og identificeret dine udfordringer samt vide hvad du vil opnå med din ledelse.

Behov, potentialer og udfordringer
Der er ikke to landbrugsvirksomheder, der er ens. Hvis du vil arbejde med at få succes som leder, kræver det derfor, at du får kortlagt og identificeret de udfordringer, du står overfor samt ved, hvad du vil opnå med din ledelse.

I projektet ”Fokuseret ledelse i landbrugsbedriften under hårde markedsvilkår” er der udarbejdet notater om strategiske og ledelsesmæssige udfordringer på baggrund af interview af landmænd og dialog i erfagrupper samt på temadag om ledelse for landmænd.

Du finder en præsentation af de vigtigste findings her:

Du finder baggrunden for de vigtigste findings her:

Ledelsesopgaver i en landbrugsvirksomhed
I Fokuseret Ledelse arbejder du med 28 ledelsesopgaver. Syv ledelsesopgaver under hver af de fire hovedområder: Ledelse, Netværk, Økonomi og Udvikling.

Besøg også:

 


Værktøj
Landmænd


Procesværktøj
Rådgiver

Ledelsesmodeller
og -værktøjer

Inspiration
til din ledelse
Sidst bekræftet: 22-11-2018 Oprettet: 22-11-2018 Revideret: 22-11-2018

Forfatter

Kompetencer og Vækst
Specialkonsulent

Dorte Marcussen

Strategi & Vækst


Af samme forfatter

Ledelse for bæredygtighed
Vigtigt for succes med bæredygtig udvikling og vejen frem mod bæredygtighed er, at landbrugsvirksomheden har styr på den øk...
24.01.20
Dialogværktøjet ”Vækst med bæredygtighed”
Dialogværktøjet ”Vækst med bæredygtighed” skaber og faciliterer en dialog mellem landmand og rådgivere. Værktøjet og dialog...
19.12.19
De økonomiske potentialer ved en stærk bæredygtighedsprofil
Hvad er en bæredygtighedsprofil, hvilke økonomiske potentialer er der heri samt en række anbefalinger. Det har projekt ”Væk...
19.12.19
Muligheder inden for dele- og cirkulærøkonomi, herunder potentialer og udfordringer
En landbrugsvirksomhed har mange cirkulære processer, og der er et stort potentiale for en landbrugsvirksomhed i at arbejde...
19.12.19
Erfaringer, anbefalinger og potentialer i samt kapitalisering af bæredygtige initiativer
Landmænd arbejder vidt forskelligt med bæredygtige initiativer, de motiveres forskelligt, og derfor har de forskellige erfa...
19.12.19