Oprettet: 22-11-2018

Proceværktøj til rådgiveren

Med forløbet i Fokuseret Ledelse får landmanden sammen med rådgiverne mulighed at sætte ord på virksomhedens ledelsesmæssige muligheder og udfordringer, samt på hvad han gerne vil opnå med ledelsen i sin landbrugsvirksomhed.

Udbytte
Med Fokuseret Ledelse får landmanden sammen med dig mulighed for at sætte ord på virksomhedens ledelsesmæssige muligheder og udfordringer, samt på hvad han gerne vil opnå med ledelsen i sin landbrugsvirksomhed. Resultatet bliver en eller flere handlingsplaner, hvor du sammen med landmanden sætter fokus på de ledelsesopgaver, der med fordel kan arbejdes på i den nærmeste fremtid.

Mål
Fokuseret Ledelse har som mål, at landmanden skal kunne identificere og eksekvere på bedriftens strategiske og ledelsesmæssige udfordringer.

Koncept Fokuseret Ledelse har fire delmål:

  • At landmanden i samarbejde med medarbejdere får gennemført de daglige handlinger, så såvel produktionsmål, som strategiske mål indfries
  • At landmanden inddrager netværk og interessenter i at få tilrettelagt ledelsen og gennemført de strategiske mål i virksomheden
  • At landmanden har overblik over faktorer, der har indflydelse på produktion og økonomi, samt får gennemført de handlinger, der udnytter potentialerne på bedriften
  • At landmanden har et strategisk sigte for udviklingen af bedriften, og i sin ledelse har fokus på sin vision, og at den bliver ført ud i livet.

Rådgiverkit
Fokuseret Ledelse bygger på den nyeste ledelsesteori, samt afdækning af behov, potentialer og udfordringer hos landmænd.

Konceptets rådgiverkit består af følgende:

  • Seks store kort med procespile og 28 mindre kort med udsagn. De 28 små kort er grupperet i de fire hovedområder: Ledelse, Netværk, Økonomi og Udvikling. Ved brug af procespile og udsagnskort ”filtreres” de områder ud, som landmanden bør fokusere på her og nu. På de områder, som landmanden ønsker at arbejde med, udarbejdes handlingsplaner
  • Materialet Udsagn og spørgsmål giver landmanden med- og modspil i hans refleksioner og svar under forløbet
  • Værktøjet Fokuseret Ledelse hvor resultatet af forløbet kan fastholdes. Til værktøjet er en vejledning, som gør det muligt for landmændene selv at arbejde med områderne og gennemføre et eller flere trin i processen. Til at give et visuelt overblik er der i værktøjet en graf af landmandens vurderinger. Grafen har rådgiveren mulighed for sammen med landmanden at tegne på materialet ”Tegn din graf – Stærk og svag”
  • Præsentation af seks ledelsesmodeller der kan underbygge de diskussioner, der opstår under forløbet og bidrage til kvalificering af aktiviteterne i handlingsplanerne
  • Materiale i form af eksempler på 21 handlingsplaner der kan inspirere til niveau for og aktiviteter i handlingsplanerne.

Hent materiale:

Besøg siden Værktøj til landmanden. Her kan du downloade værktøjet (Excel) og vejledning til værktøj.
Besøg siden Ledelsesmodeller og -værktøjer

Du kan blive klogere på rådgivningsforløb i Fokuseret Ledelse ved at læse om erfaringerne fra test og afprøvninger i projektet "Fokuseret Ledelse af landbrugsbedriften under hårde markedsvilkår".

Besøg også:


Ledelse af
virksomheden

Værktøj
Landmænd

Ledelsesmodeller
og -værktøjer

Inspiration
til din ledelse
Sidst bekræftet: 22-11-2018 Oprettet: 22-11-2018 Revideret: 22-11-2018

Forfatter

Kompetencer og Vækst
Specialkonsulent

Dorte Marcussen

Strategi & Vækst


Af samme forfatter

Ledelse for bæredygtighed
Vigtigt for succes med bæredygtig udvikling og vejen frem mod bæredygtighed er, at landbrugsvirksomheden har styr på den øk...
24.01.20
Dialogværktøjet ”Vækst med bæredygtighed”
Dialogværktøjet ”Vækst med bæredygtighed” skaber og faciliterer en dialog mellem landmand og rådgivere. Værktøjet og dialog...
19.12.19
De økonomiske potentialer ved en stærk bæredygtighedsprofil
Hvad er en bæredygtighedsprofil, hvilke økonomiske potentialer er der heri samt en række anbefalinger. Det har projekt ”Væk...
19.12.19
Muligheder inden for dele- og cirkulærøkonomi, herunder potentialer og udfordringer
En landbrugsvirksomhed har mange cirkulære processer, og der er et stort potentiale for en landbrugsvirksomhed i at arbejde...
19.12.19
Erfaringer, anbefalinger og potentialer i samt kapitalisering af bæredygtige initiativer
Landmænd arbejder vidt forskelligt med bæredygtige initiativer, de motiveres forskelligt, og derfor har de forskellige erfa...
19.12.19