Oprettet: 22-11-2018

Værktøj til landmanden

Fokuseret Ledelse giver landmanden mulighed for at sætte ord på muligheder og udfordringer, samt hvad du gerne vil opnå med ledelsen i din landbrugsvirksomhed. Resultatet bliver en eller flere handlingsplaner som løfter din ledelse.

Udbytte
Med Fokuseret Ledelse får du mulighed for at sætte ord på dine ledelsesmæssige muligheder og udfordringer, samt hvad du gerne vil opnå med ledelsen i din landbrugsvirksomhed. Resultatet bliver en eller flere handlingsplaner, der sætter fokus på de ledelsesopgaver, du med fordel kan arbejde på i den nærmeste fremtid.

Mål
Fokuseret Ledelse har som mål, at du skal kunne identificere og eksekvere på virksomhedens strategiske og ledelsesmæssige udfordringer.

Konceptet har fire delmål:

  • At du i samarbejde med medarbejdere får gennemført de daglige handlinger, så såvel produktionsmål, som strategiske mål indfries
  • At du inddrager netværk og interessenter i at få tilrettelagt ledelsen og gennemført de strategiske mål i virksomheden
  • At du har overblik over faktorer, der har indflydelse på produktion og økonomi, samt får gennemført de handlinger, der udnytter potentialerne på virksomheden
  • At du har et strategisk sigte for udviklingen af virksomheden, og i din ledelse har fokus på visionen, og at den bliver ført ud i livet.

Excel-værktøjet Fokuseret Ledelse
Værktøjet udfordrer dig, alene eller sammen med en sparringspartner, til sætte fokus på ledelsen i din landbrugsvirksomhed:

Hent materiale:

Værktøjet er opbygget i følgende seks trin:

Trin 1 Kontrakten. Her skal dine forventninger til forløbet og udbytte på plads

Trin 2 Stærk og svag. Du vurderer styrkerne og svaghederne i ledelsen i virksomheden. I de næste trin arbejder du videre med de områder, som kan løftes

Trin 3 Vigtighed og motivation. Her skal du afklare, hvor vigtigt det er for dig at arbejde videre med de områder, der kan forbedres samt hvor motiveret du er herfor. I de næste trin arbejder du videre med områder, du mener, bør løftes

Trin 4 Vælg. Du skal prioritere mellem områderne. Hvorefter du vælger de områder du vil løfte, og fastsætter hvad du gerne vil opnå ved en indsats på området. I næste trin skal du udarbejde handlingsplaner for de områder, du har valgt som fokusområder

Trin 5 Handlingsplaner. Nu er opgaven at få beskrevet de aktiviteter og den opfølgning, der skal til, så du får løftet ledelsen, der hvor du har valgt at have fokus

Trin 6 Opfølgning. Med udgangspunkt i datoer for opfølgningsaktiviteterne i handlingsplanerne skabes overblik over den samlede opfølgning.

Besøg også:

 


Ledelse af
virksomheden

Procesværktøj
Rådgiver

Ledelsesmodeller
og -værktøjer

Inspiration
til din ledelse
Sidst bekræftet: 22-11-2018 Oprettet: 22-11-2018 Revideret: 22-11-2018

Forfatter

Kompetencer og Vækst
Specialkonsulent

Dorte Marcussen

Strategi & Vækst


Af samme forfatter

Ledelse for bæredygtighed
Vigtigt for succes med bæredygtig udvikling og vejen frem mod bæredygtighed er, at landbrugsvirksomheden har styr på den øk...
24.01.20
Dialogværktøjet ”Vækst med bæredygtighed”
Dialogværktøjet ”Vækst med bæredygtighed” skaber og faciliterer en dialog mellem landmand og rådgivere. Værktøjet og dialog...
19.12.19
De økonomiske potentialer ved en stærk bæredygtighedsprofil
Hvad er en bæredygtighedsprofil, hvilke økonomiske potentialer er der heri samt en række anbefalinger. Det har projekt ”Væk...
19.12.19
Muligheder inden for dele- og cirkulærøkonomi, herunder potentialer og udfordringer
En landbrugsvirksomhed har mange cirkulære processer, og der er et stort potentiale for en landbrugsvirksomhed i at arbejde...
19.12.19
Erfaringer, anbefalinger og potentialer i samt kapitalisering af bæredygtige initiativer
Landmænd arbejder vidt forskelligt med bæredygtige initiativer, de motiveres forskelligt, og derfor har de forskellige erfa...
19.12.19