Oprettet: 02-12-2016

Interessenterne er med til at kvalificere din strategi

Med interessantanalysen får du et hurtigt overblik over, hvor din virksomheds styrker såvel som svagheder ligger. Analysen er et stærkt og virkelighedsnært værktøj, fordi det tager udgangspunkt i, hvordan dine vigtigste interessenter oplever virksomheden.

Formålet med interessentanalysen er at give dig som ejerleder et billede af, hvordan dine interessenter opfatter virksomheden. Din rådgiver udarbejder analysen ved at indhente udsagn fra virksomhedens interessenter, som kan være både medarbejdere og sparringspartnere. På den måde får du et helhedsorienteret billede af din bedrifts styrker og potentielle udviklingsområder. Den information er meget værdifuld, når du står midt i en strategiproces. 

Din virksomhed set med andres øjne
Selvom det kan være grænseoverskridende at give sin rådgiver lov til at interviewe virksomhedens vigtigste interessenter, giver interessantanalysen et nuanceret indblik i, hvad der kendetegner virksomheden, samt hvilke muligheder såvel som trusler virksomheden står overfor.

I analysen kan rådgiveren inddrage både interne interessenter, som for eksempel medarbejdere eller ægtefælle, og eksterne interessenter, eksempelvis finansielle sparringspartnere eller andre rådgivere. Normalt interviewer rådgiveren 4-6 personer, og interessenterne bliver udvalgt i samarbejde med dig. Som ejerleder får du dermed mulighed for at godkende, hvilke interessenter der skal indgå i analysen. Husk, at det er vigtigt også at tage de kritiske røster med. Når der er enighed om, hvem der skal interviewes, tager din rådgiver kontakt til interessenterne.

Sammenlignet med mange andre analyser er interessentanalysen ikke tidskrævende i forhold til, hvor stor værdi den kan give dig.

Hvad siger de interne interessenter?
Fordelen ved at inddrage medarbejdere er, at du får indblik i, hvordan andre i organisationen ser din virksomhed. Det kan for eksempel være en ledende medarbejder, der fungerer som mellemled mellem organisationen og dig som ejer. Det kan også være en nøglemedarbejder med stor indsigt i og viden om din virksomhed. Alternativt kan det være en ny medarbejder, der stadig ser på organisationen med nye øjne, eller en medarbejder, som du ved ser anderledes på din virksomhed og dens udvikling.

Hvad siger de eksterne interessenter?
Der er også fordele ved at inddrage virksomhedens eksterne relationer. Virksomhedens bank- eller realkreditforbindelse vil for eksempel fokusere på din virksomheds økonomiske og ledelsesmæssige performance, mens andre rådgivere har stor indsigt i virksomhedens forretningsområder.

Samtidig kan det være en fordel for dig, at din rådgiver interviewer en af virksomhedens eksisterende samarbejdspartnere, som for eksempel en leverandør. Det giver dig indblik i, hvordan din virksomhed er at arbejde sammen med.

Hvilke spørgsmål får du svar på?
Ved at anvende interessentanalysen som led i din virksomheds strategiproces, kan du for eksempel få svar på, hvad de udvalgte interessenter mener om følgende spørgsmål:

  • Hvilke styrker har din virksomhed?
  • Hvilke svagheder i din virksomhed skal der tages hånd om?
  • Hvilke vigtige forandringer står din virksomhed overfor?
  • Hvad er din virksomheds tre største potentialer? 
  • Hvad er din virksomheds tre største udfordringer?

Når du får præsenteret analysens resultater, vil interessenternes udsagn være anonymiserede. På den måde sikres det, at du får et ærligt og reelt indblik i dine interessenters syn på virksomheden.

Interessentanalysen giver værdi
Ved at tage afsæt i dine interessenters syn på din virksomheds styrker og svagheder i kerneforretningen og produktionsområder skaber interessentanalysen et nuanceret billede af dine potentielle udviklingsområder. Det giver stor værdi til din strategiproces.

Læs mere om strategi i hæftet ”Det betaler sig at arbejde med strategi” med tilhørende strategikort.

Få et overblik over, hvordan du identificerer dine interessenter med strategikortet.

Sidst bekræftet: 30-11-2017 Oprettet: 02-12-2016 Revideret: 02-12-2016

Kontakt

Afdelingschef

Torsten Gruhn

Erhvervsøkonomi


Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse