Drænvirkemidler

Udvikling af effektive drænvirkemidler vil bidrage til at forene en bæredygtig produktion med en samtidig opfyldelse af miljømål og dermed forbedre landbrugets rammevilkår. Samtidig skabes grundlaget for et nyt forretningsområde for drænfilterteknologier.

   

 

 Artikler

 Støttet af Promilleafgiftsfonden

Nye artikler

Ansvarlig

Anlæg & Miljø
Chefforsker, cand.scient., phd

Charlotte Kjærgaard

Miljø & Land