Oprettet: 31-08-2018

RISE og klima

Landbruget KAN reducere sin klimapåvirkning. RISE analysen giver overblik og viser vejen for din bedrift

På bedriftsniveau er der en række tiltag, man kan foretage for at opnå det endelige mål, nemlig at være klima neutral. Det kan opnås ved, at de uundgåelige emissioner fra husdyrenes fordøjelse og jordens nedbrydning af kulstof, kompenseres med kulstof fiksering ved afgrødevalg eller tilplantning eller energiproduktion, som erstatter fossilt energiforbrug. Man kan også reducere energiforbruget ved at vælge el i stedet for diesel.

For at kunne sætte ind målrettet er det en god ide at vurdere energiforbrug og klimapåvirkningen på bedriften, hvilket kan gøres på forskellige måder.

RISE giver overblik

Med RISE analysen får du et overblik over, hvor og hvor meget man kan påvirke emissionerne, og hvor du kan foretage ændringer både mht. energiforbruget og kvælstofbalancen på bedriften.

RISE vurderer energiforbruget efter konkrete målinger af el, diesel, og andre energikilder, som så modregnes af eventuelle energiproduktioner fra biogas, sol eller vind. Energiforbruget konverteres derefter til CO2 produktion.

Klimagas emissionerne beregnes ud fra kvælstof balancen på bedriften, husdyrenes metan emission, husdyrgødningens lagring, samt kulstofbalancen i jorden baseret på afgrøder og kulstof bindende tiltag.

Alle klimagas emissionerne konverteres til CO2-equivalenter og herefter beregnes hvad emissionsniveauet er per ha. Måleenheden per ha er valgt fordi klimapåvirkningen er en verdens omspændende problem, og hvis Paris aftalen for en maksimal temperaturstigning af 2 grader skal opnås, er det vigtigt at alle lande er solidariske. Der kan beregnes hvor meget landbrugsjord der er på verdensniveau, og hvad emissionen må være per ha for at undgå yderligere temperaturstigning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 19-09-2019 Oprettet: 31-08-2018 Revideret: 31-08-2018

Forfatter

Økologi Innovation
Specialkonsulent

Frank W. Oudshoorn

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

Klima - det kan du gøre som økolog
Her kan du finde viden om, hvad du som økolog kan gøre for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Få bæredygtigheden på din bedrift analyseret med RISE
En RISE-analyse munder ud i en uddybende rapport og en handlingsplan for øget bæredygtighed, som du som landmand har fuld r...
11.06.19
Kontaktoplysninger på RISE bæredygtighedskonsulenter
Her finder du kontaktoplysninger på de certificerede RISE-konsulenter, som kan vurderer bæredygtigheden på din landbrugsbed...
24.04.19
Landmænds erfaringer med RISE
Se, hør og læs om, hvad andre landmænd har fået ud af en bæredygtighedsanalyse med RISE.
10.01.19
Specifikke bæredygtighedsindikatorer varierer meget fra bedrift til bedrift
Samtidig er det ikke givet, at det der virker på én bedrift har samme effekt på en anden bedrift.
08.01.19