Oprettet: 15-06-2015

Bioforsuring af gylle

Omtale af aktiviteter og resultater i projektet: Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bioforsuring af gylle

I dette projekt udvikles og afprøves en ny type forsuringsanlæg, der benytter mælkesyregæring til at forsure gyllen i staldenes gyllekanaler. SEGES leder projektet, der gennemføres i samarbejde med Jørgen Hyldgaard Staldservice A/S (nu JH Agro A/S), AgroTech A/S (nu Teknologisk Institut), Aarhus Universitet og Lallemand Danmark A/S. Projektet gennemføres i perioden 2014 til 2018.

Projektet er finansieret af Grønt udviklings- og demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet og Mælkeafgiftsfonden.

Aktiviteter i projektet

  • Udvikle og optimere mælkesyregæring af gylle
    Laboratorieforsøg med tilsætning af forskellige kulturer af mælkesyrebakterier og forskellige kulhydratkilder som næring for mælkesyrebakterierne.
  • Udvikling af prototype af bioforsuringsanlæg
    Et pilotanlæg, der testes med kvæggylle.
  • Fuldskala afprøvning i kvægstald med ring-gyllekanal.
  • Vera-verifikation
  • Ammoniakfordampningen testes i stalde med det nye bioforsuringsanlæg.

Hidtil har man brugt svovlsyre til at forsure gylle for at hindre ammoniakfordampning fra staldene. Ved at anvende mælkesyrebakterier undgår man at bruge svovlsyre, der kan give arbejdsmæssige og økonomiske problemer. Bioforsuring gør det også muligt at anvende forsuring i økologiske stalde.

De indledende laboratorieforsøg har vist, at der skal tilsættes en del sukkerholdigt materialer for at mælkesyrebakterierne har energi nok til at lave den nødvendige mængde syre. 

Der er i projektet lavet forsøg med forskellige materialer, for at finde den bedste måde at bioforsure på. Det er bl.a. forsøgt at tilsætte bakteriekulturer og gærekstrakt i supplement til sojamelasse. Disse forsøg viste, at sojamelassen i sig selv gav forsuring nok. Under andre forhold og med andre biomasser vil det være relevant at styrke forsuringen med bakterier og gærekstrakt.

I den endelige test i eksisterende stalde anvendes roemelasse suppleret med eddikesyre ved den indledende forsuring.

Video fra projektet

 

Publikationer fra projektet

Sidst bekræftet: 31-05-2016 Oprettet: 15-06-2015 Revideret: 15-06-2015

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Erik Fog

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Gør biogasgødning til en succes på økologiske marker
Biogasgødning får større og større betydning for den økologiske produktion og kan være med til mindske klimaaftrykket.
30.03.20
Implementering af grøn bioraffinering til produktion af græsprotein
Før etablering af anlæg til produktion af græsprotein kan et økonomisk kalkuleprogram og vejledning om forretningsmodel gui...
23.01.20
Glycerin til biogas - dispensation til afsætning til øko-bedrifter også i 2020
Biogasanlæg der bruger glycerin, fik i 2017 godkendt, at de kunne afsætte den afgassede gødning til økologiske bedrifter, s...
03.12.19
Ensilage af halm og efterafgrøde er en økonomisk interessant biomasse til biogasproduktion
Efterårsensilering af rajgræs sammen med en høj halmstub af korn kan levere 4.000 kg tørstof pr. ha, der er meget velegnet ...
23.10.19
Demontration af kombi-høst af halm og efterafgrøde til biogas
Kom og se hvordan de høster halmstub og efterafgrøde på Viftrupgård ved Spjald. Ved at skårlægge en høj stub sammen med græ...
11.10.19
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo

Stort logo