Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-11-2012

Økologi - alle 

Oprettet: 18-03-2009
Revideret: 13-03-2009

Økologikalkuler 2009

Opdateret den 18. marts 2009

 

"Økologikalkuler 2009" er i år udarbejdet med konstaterede priser for 2008 og forventede priser for 2009, dvs. samme opbygning som i Budgetkalkuler 2008. Alle sider kan downloades fra internettet i PDF-format .

De viste kalkuler er med faktiske priser for 2008 og forventede priser for 2009. Det bør bemærkes, at priserne (og de tekniske forudsætninger) er de bedste bud på nuværende tidspunkt.

Vi anbefaler, at kalkulerne bruges som en arbejdsskabelon, der tilrettes til de aktuelle forhold på den enkelte ejendom. Det gælder bl.a. det valgte sædskifte, udbytter og mælkeydelsen. I kalkulerne er der ved afgrøderne anvendt 14 tons konventionel svinegylle pr. ha. Det er den mængde, der må indkøbes. Egen husdyrgødning er ikke sat til værdi ved afgrøder og ved husdyr.

Excel-regneark
Kalkulerne findes i et Excel-regneark. Dette regneark kan downloades fra internettet, og derefter er det let at tilrette kalkulerne til egne forventninger og til de specielle forhold på den aktuelle ejendom.

Download regnearket Økologikalkuler 2009 (Excel)

Prisforudsætningerne er samlet i starten af afsnittene "Salgsafgrøder", "Grovfoder", "Kvæg" og "Svin". I slutningen af hvert afsnit er der en oversigt med resultater. Men med et vist kendskab til Excel-regneark vil det være let at anvende det direkte og tilrette priser m.m. til egne forudsætninger.

Kontakt
Faglige spørgsmål vedrørende kalkulerne kan rettes til følgende personer:

  • Salgsafgrøder og grovfoder, Inger Bertelsen, Økologi.
  • Kvæg, Kirstine F. Jørgensen, Økologi.
  • Svin, Tove Serup, Økologi.
Af Kirstine F. Jørgensen, William Schaar Andersen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økologi

Succes med økologi

Sidst bekræftet: 28-02-2011 Oprettet: 18-03-2009 Revideret: 13-03-2009

Forfatter

Økologi
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Af samme forfatter

Etablering af græs i folde
Læs her om etablering af græs til økologiske grise, samt hvilke frøblandinger der kan anvendes til udlægget
15.11.19
Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15
Mere økologiforskning ud til de økologiske konsulenter og landmænd
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk ...
13.05.15
Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologis...
08.01.15