1219

Oprettet: 21-02-2013
Revideret: 04-07-2019

Planlæg arbejdet i stald og mark med ny udgave af værktøjet FMS

Foderplanlægning Kvæg Økologi er væsentligt opgraderet i den nye udgave af planlægningsværktøjet FMS. Der er nu de samme muligheder som i den konventionelle del. Det er også muligt at deltage i et E-Learnings-kursus om brug af programmet.

I FMS (Foder-Mark-System) er det muligt at vurdere økonomiske konsekvenser af forskellige foder- og markplaner samt maskinøkonomi. Værktøjet kan bruges på kvæg-, svine- og planteavlsbedrifter. 

Kom hurtigt i gang med FMS E-Learning kursus på 10 minutter. (kvæg)

Indhold

Hvad er FMS

FMS er et tværfagligt planlægningsværktøj. Det bruges til at vurdere økonomiske forskelle ved alternative strategier for foderforsyning, afgrødevalg og maskinanvendelse.

I FMS er det muligt

 • at vurdere de økonomiske konsekvenser på bedriftsniveau af forskellige strategier for foderforsyning med tilhørende markplaner
 • at beregne maskinøkonomi (maskinbudget/maskinanalyse)
 • at beregne produktionsomkostninger for foder- og salgsafgrøder

Beregningerne kan laves som overslag på basis af standard-foderplaner samt normer for planteproduktionen (udbytter, priser og maskinomkostninger).

Det er muligt mere detaljeret at oprette egne foderplaner, justere normer og beregne egne maskin- og arbejdsomkostninger i FMS.

FMS beregner ikke totaløkonomien indenfor driftsgrenene eller på bedriftsniveau. Det skyldes, at ikke alle omkostninger eller indtægter er inkluderet i beregningerne. FMS fokuserer på forskelle i økonomi mellem scenarier og inkluderer derfor ikke omkostninger, der ikke forventes at variere fra scenarie til scenarie (f.eks. dyrlægeregninger og udfodringsomkostninger).

FMS kan anvendes på kvæg-, svine- og planteavlsbedrifter

FMS består af fire moduler:

 1. Foderplanlægning - Kvæg Konventionel
 2. Foderplanlægning - Kvæg Økologisk
 3. Foderplanlægning - Svin
 4.  Mark og Maskiner 
 • Når modulerne Foderplanlægning-Kvæg (Konventionel/Økologisk) og modulet Foderplanlægning-Svin anvendes enkeltvis, er maskinomkostninger baseret på normer.
 • Når modulet Mark og Maskiner udelukkende anvendes til maskinbudget/maskinanalyse er det muligt at indtaste markplaner uafhængigt af Foderplanlægning-Kvæg og modulet Foderplanlægning-Svin.
 • Anvendes modulerne Foderplanlægning-Kvæg (Konventionel/Økologisk) og Foderplanlægning-Svin sammen med modulet Mark og Maskiner, er der mulighed for at beregne og anvende egne maskinomkostninger i beregningen af produktionsomkostningerne. 

Til top

Få programmet og opdateringer tilsendt direkte

Kontakt os for at få værktøjet FMS tilsendt. Vi vil så vejlede dig til at få lagt programmet rigtigt ind og aktiveret makroerne.  Nedenfor kan du se kontaktpersoner for de enkelte moduler af værktøjet. Når du er oprettet som bruger, får du automatisk tilsendt opdateringer.

 

Kvæg

Svin

Mark og Maskiner

Peter Hvid Laursen
SEGES
Husdyrinnovation, kvæg
T +45 8740 5195
phl@seges.dk

Nikolaj Kleis Nielsen
SEGES
Erhvervsøkonomi
T +45 8740 5154 
nikn@eges.dk   

Michael Højholdt
SEGES
Erhvervsøkonomi
+45 8740 5394
E mih@seges.dk

Thomas Ullner
SEGES Digital husdyr
Kundecenter
T +45 8740 5248  
E
thu@seges.dk

Else Vils
SEGES
Husdyrinnovation, svin
T+45 8740 5354
elv@seges.dk     

Morten Nyland Christensen
SEGES
Erhvervsøkonomi

+45 8740 5495
mony@seges.dk

 

Versionsoversigt

I versionsoversigten kan du se en oversigt over indhold i og tidspunkt for opdateringerne.

Hent versionsoversigten

Kom godt i gang med FMS

Inden du begynder at arbejde i FMS, anbefales det, at du læser vejledningerne til de enkelte moduler i FMS.

Vejledninger:

 1.  Kvæg – generel introduktion
 2.  Svin – generel introduktion
 3.  Mark og Maskiner – generel introduktion

Herudover er det nødvendigt at indstille Excel, så makroerne i FMS indlæses.

 

Indlæs makroer
Regnearket indeholder mange makroer. Da makroer kan indeholde virus, bør man normalt indstille Excel således, at makroer ikke indlæses inder indlæsning af filen i Excel. For sikre at dette regneark fungerer, skal det såkaldte sikkerhedsniveau i Excel stilles korrekt på følgende måde:

Excel 2007
Tryk på ’Office-knappen’ i øverste venstre hjørne
Tryk på ’Excel-indstillinger’ i nederste højre hjørne
Vælg ’Sikkerhedscenter’
Vælg ’Indstillinger for Sikkerhedscenter’
Flyt ”mærke eller markering” til ’Aktiver alle makroer’

Excel 2010
Tryk på ’Filer’ → ’Indstillinger’ → ’Sikkerhedscenter’ → ’Indstillinger for sikkerhedscenter’ → ’Indstillinger for makro’ → ’Aktiver alle makroer’.  Derefter skal den gemmes og åbnes igen.

Regnearket fungerer kun i Microsoft Excel 2007 eller nyere versioner.

Hvis du har problemer med funktionerne i regnearket, kan du evt. få hjælp via denne FAQ.

Gem ofte!
Vi anbefaler, at man som bruger gemmer ofte, gerne ved at sætte indstillinger for automatisk gendannelse i Excel til 2 minutter. Indtræder der en fejl pga. forkert brug af makro eller indtastning, bør det være muligt at genskabe tidligere version ud fra Excels gendannelsesfunktion.

 

Sidst bekræftet: 04-07-2019 Oprettet: 21-02-2013 Revideret: 04-07-2019

 Lær at bruge FMS - Kvæg

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Seniorkonsulent

Peter Hvid Laursen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kom godt i gang med digital udbyttemåling
Der kan være mange penge at tjene ved at optimere grovfoderproduktionen. Få og hold overblikket over dit udbytte med digita...
26.05.20
Det friske grønne græs gemmer på værdifuld viden
Når første slæt græs bliver høstet, er det en god ide at udtage friske prøver til analyse. Analysen kan fortælle om kvalite...
12.05.20
Sådan udtager du friske grovfoderprøver under høst
Hvis du har behov for en analyse af dit grovfoder, kan du selv udtage en prøve allerede ved høst og sende den til laborator...
07.05.20
Nu kan DMS beregne dit lagertab
Lagertab fra indlægning til udfodring kan være betydeligt. Ny funktion i DMS viser dig tabet på den enkelte stak direkte i ...
17.04.20
Omsåning af vintersæd
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
06.04.20