Oprettet: 26-03-2019
Revideret: 30-09-2019

Opdateret: De mest stillede spørgsmål om data i dashboardet

Har du spørgsmål til brugen af dashboardet, hvordan du kommer i gangm, eller hvorfor de rette tal ikke vises på dashboardet, kan du finde svar herunder.

Finder du ikke svaret på dit spørgsmål her, kan du skrive til Kundecenter@seges.dk

Hvad kan jeg gøre for at få valide tal på dashboardet?

For at få valide tal på dashboardet, har vi tre tommelfingerregler:

 1. Korrekt kontering af dine bilag
  Dine indtægter og udgifter skal konteres på rette konti.
 2. Kontroller din bogføring mindst én gang om måneden
  Følg op på, at bilag er konteret korrekt ud fra kontoplanen. Det anbefales, at du godkender dine bilag til bogføring en gang om ugen og kontrollerer, om det er bogført korrekt en gang om måneden.
 3. Følg det samme bogføringsprincip
  Vær opmærksom på, om du bogfører nogle fakturaer på fakturadatoen og andre fakturaer på betalingstidspunktet. Vælg én metode.

Hvad betyder ”Måned”, ”År” og ”Forrige Md”?

Du har produktionskort og økonomikort. Dine økonomikort er blå.

Til top     

På økonomikortene kan du se tre faner: Måned, År, Forrige md

 • ”Måned” er fra den første i indeværende måned til dato
 • ”År” giver dig et overblik for år til dato
 • ”Forrige måned” giver dig resultatet af sidst afsluttede måned

 

Hvordan forstås ”Afvigelse”, ”Realiseret” og ”Budget”?

Under hver fane ser du afvigelse, realiseret og budget.

 • ”Budget” er, hvad du har budgetteret med for pågældende måned eller år. Har du ikke noget Ø90-budget, så viser vi i stedet de realiserede beløb for samme periode sidste år.
 • ”Realiseret” er, hvad du har realiseret frem til senest opdaterede dato.
 • ”Afvigelse” viser den afvigelse, der er, mellem budget og realiseret.

Hvor kan jeg læse, hvor mine tal kommer fra?

På hvert kort er der en knap i højre hjørne, der hedder ”Læs mere”. Trykker du på ”læs mere”, kan du se, hvilke konti der ligger bag de enkelte kort.

Til top     

Hvad er ”udforsk”?

Udforsk er den knap, du ser i højre hjørne af dine kort. Når du trykker på udforsk, får du præsenteret alle detaljerne, der gemmer sig bag det pågældende tal. Du kan udvælge enkelte måneder eller gå i dybden med realiseret, budgetteret eller afvigelser. Du kan se samtlige posteringer på alle konti, der indgår i kortet. Eller du kan vælge at sortere på konto og f.eks. dato og kun få vist et udvalg. Tryk på de tre små prikker, der viser sig, når du har markeret en tabel eller en graf – så kan du eksportere data til Excel.

Klik på symbolet for en vedhæftet fil under posteringsoversigten. Der finder du det originale bogføringsbilag. Er der ikke noget symbol, så er det sandsynligvis, fordi det ikke er et e-bilag, eller fordi det er en kontering af en automatisk dataoverførsel.

Tryk bare løs. Du kan ikke ødelægge noget, og dataene forsvinder ikke.

Til top     

Jeg har lige bogført, men mine tal vises ikke på dashboardet?

Dine tal vises med en dags forsinkelse. Årsagen er, at data bliver opdateret hver nat. Derfor vil dine tal være opdaterede i morgen.

Når der bogføres via e-faktura, vil der være en forsinkelse i præsentation af data i dashboardet på 1-2 dage i tillæg til den "almindelige" forsinkelse, som skyldes, at vi kun opdaterer 1 x dagligt. Den yderligere forsinkelse skyldes behandlingstiden på e-fakturaen.
Der vil være samme forsinkelse, såfremt man anvender KU-posteringer.

Jeg har godkendt fakturaer til betaling, men mine tal vises ikke på dashboardet?

Dine tal vises først, når din faktura er blevet bogført. Hvis du udelukkende har godkendt betalingen af fakturaen og først får bogført fakturaen senere, vil dine tal først blive vist, når fakturaen er bogført. Bogfører du ikke selv dine fakturaer, så aftal med din regnskabsassistent, hvor ofte dine bilag skal bogføres.

Til top   

Hvordan ved jeg, om alt er bogført?

Hvis du selv bogfører, så har du selv hånd i hanke med, om der mangler bogføring af nogle bilag. Hvis du har en farmsekretær eller en regnskabsassistent til at hjælpe med bogføringen af alle, eller dele af dine bilag – f.eks. lønninger, afskrivninger osv. – så skal du kontakte dem og spørge, hvornår du kan forvente, at alt er bogført. Lav evt. en fast aftale, som I noterer i kalenderen. Derved bliver det lettere at følge op. Tjek eventuelt via UDFORSK, om alle posteringer er med, eller om der er noget, som du synes mangler.

Hvor ofte skal jeg validere mine bilag?

Det anbefales, at du følger op på, at bilag er konteret korrekt mindst én gang om måneden. Vises dine tal ikke korrekt, anbefales det derfor, at du følger op på, om din kontering stemmer i forhold til din kontoplan.

Hvorfor er der en stor afvigelse i forhold til mit budget?

Budgettet er for hele måneden. Hvis du kigger på dine konti først på måneden, og der ikke er bogført nogen (eller kun få) fakturaer, så vil der være en stor afvigelse. Du kan se, hvor meget du har bogført under ”realiseret”. Eller du kan kigge på detaljerne under UDFORSK.

Kan jeg være sikker på mine foderomkostninger?

Når du køber foder, vil fakturaen blive bogført på kontoen for foderomkostninger. Hvis det ikke bliver lagerført, så vil hele købet blive opfattet som et forbrug. Hvis du flytter dit indkøb på lager, og i stedet bogfører et løbende forbrug, vil du få et mere retvisende billede af dine faktiske foderomkostninger.

Bruger du af dit eget-producerede foder (f.eks. eget grovfoder eller korn), så skal du være opmærksom på, om det bliver udgiftsført. Aftal med din farmsekretær eller din regnskabsassistent, hvordan du vil have vist dine foderomkostninger.

Til top    

Jeg har bestilt dashboardet, men der er ingen data

Den mest sandsynlige årsag er, at dit cvr-nummer er oprettet to gange i din kreds. F.eks. i forbindelse med en kopiering af dit Ø90-regnskab. Kontakt din rådgiver, og bed dem kontrollere, om dit cvr-nummer findes på flere ejendomme.

Bruger du kontoplan 5 (andre erhverv), kan vi desværre ikke vise dine data. Det skyldes, at de konti, som indgår i kontoplan 5, er forskellige fra de konti, som anvendes i dashboardet.

 Til top 

Sidst bekræftet: 11-03-2020 Oprettet: 26-03-2019 Revideret: 30-09-2019

Forfatter

Digital
Specialkonsulent

Vibeke Hjorslev Rasmussen

Erhvervsøkonomi


Tenna Lyng Silkjær

Af samme forfatter

En oversigt over forskellige metoder til estimering, styring og måling af kapacitetsomkostninger
En oversigt over forskellige metoder og værktøjer, der kan anvendes af landmanden eller dennes rådgiver i forbindelse med b...
02.02.18
Artikel: Derfor er økonomistyring vigtigt. Artikel bragt i Produktionsøkonomipjecerne 2017
Introduktion til hvad økonomistyring er i praksis og hvordan landmanden kan implementere økonomistyring i hverdagen.
30.08.17