Oprettet: 19-09-2019

Sådan lægger du grundstenen for en værdifuld produktions- og økonomiopfølgning i 2020 og 2021

Tænk nye muligheder ind for tæt opfølgning på produktionen i 2020 og fremefter, når budgettet udarbejdes i de kommende måneder. Få SEGES’ anbefalinger til, hvordan du gør det bedst.

Driftsgrensanalyse – Businesscheck – Dashboard - E-overblik – Grovfoder 4.0, CropManager og Lagerstyring. Aldrig før, har der været så mange opfølgningsværktøjer, og nye der er på vej. Og som landmand vil man i fremtiden opleve at skulle vælge, hvilke værktøjer der passer bedst til styring af ens virksomhed, for en hurtigere og tættere opfølgning på produktion og økonomi.

Intet it-værktøj er dog bedre end de data, det bygger på. Derfor det er det altafgørende, at produktionsregistreringer og bogføring altid er præcise og ajourført. Når det kommer til opgørelse af resultatet i marken, anbefaler vi derfor udbytteregistreringer samt registreringer af forbrug og maskinhandlinger, enten i MarkOnline, CropManager eller FarmTracking.

Dashboardet giver overblik og mulighed for hurtig opfølgning på produktionen. Læs mere om Dashboardet her  og e-overblik her. (Forstør figur ved at klikke på den.)

Udvid kontoplan og specificer driftsgrene

I de kommende måneder vil mange bedrifter udarbejde et budget for 2020, og det er her man skal beslutte sig for, hvilken specifikationsgrad man vil have i bogføringen, for bedst at kunne lave en økonomisk opfølgning i 2020, der giver mening på den enkelte bedrift.

På kvægbedrifter med grovfoderproduktion, anbefaler vi, at der laves opdelte driftsgrensanalyser på græs og majs samt øvrigt grovfoder og salgsafgrøder. Det kræver, at der registreres en produktionsgrenskode i Ø90 på hver omkostningslinje i forbindelse med bogføringen. Ligeledes kræver det en korrekt fordeling af tidsforbrug, kapacitetsomkostninger og vedligehold af maskiner på de enkelte afgrøder. Her kan det være en stor hjælp at få udarbejdet en FMS-analyse, forud for fordelingen.

Det kan imidlertid også være svært, at opdele fakturaer nøjagtigt fra eksempelvis maskinstationer - og fordele omkostninger på ydelser - der bruges på tværs af alle afgrøder.

Men det kan være en stor hjælp, hvis ejendomskontoplanen tilrettes eller udvides på forhånd i forbindelse med budgetlægningen for 2020, så det hele er på plads, inden bogføring og opfølgning kan begynde i de kommende år. Jo mere specifik ejendomskontoplanen er, jo nemmere er det at fordele omkostningerne på de rigtige konti samt efterfølgende påføre produktionsgrenskoder på registreringerne. Du kan se et eksempel på en ejendomskontoplan her.

Få optimeret SUMMAX

Mange bedrifter anvender allerede SUMMAX som hjælp til bogføringen, men i mange tilfælde, kan brugen af SUMMAX optimeres væsentligt på den enkelte bedrift, så landmanden med få klik, både kan bogføre det enkelte bilag korrekt, samt sætte det til betaling på en vilkårlig dato. Hvad enten det gælder udvidelse af ejendomskontoplanen, produktionsgrenskoder, opstart eller optimering af SUMMAX, er det nødvendigt at søge assistance ved egen økonomikonsulent eller regnskabsassistent.

Store gevinster ved en bedre kontering

Den ekstra tid og omkostning, der skal bruges nu til evt. tilretning af kontoplan samt optimering af SUMMAX, kan være givet rigtig godt ud. Allerede fra 2020 vil man opleve det som en leg at lave budgetopfølgning – dag for dag - måned for måned – kvartal for kvartal – alt efter behov.

Dashboard og E-overblik kan så anvendes med fuld gevinst, og give et hurtigt, dagligt overblik over økonomi og produktion. Indsatser i forbindelse med afvigelser vil kunne iværksættes meget hurtigt, og tab minimeres.

I 2021, når årsregnskabet for 2020 er færdigt, vil langt de fleste omkostninger være fordelt på forhånd på de rigtige konti og produktionsgrenskoder. Sammen med det registrerede tidsforbrug på afgrødeniveau og fordeling af vedligeholdelses- og kapacitetsomkostninger, vil driftsgrensanalysen med opdeling på græs, majs, øvrigt grovfoder og salgsafgrøder kunne genereres uden de store udfordringer.

Herefter kan benchmarking og fraktilanalyser udskrives, og analysearbejdet begynde på den enkelte bedrift.

Eksempel på fraktilanalyse, der bygger på oplysninger fra driftsgrensanalysen. Som landmand får du et hurtigt overblik over din placering på en række områder i forhold til sammenlignelige bedrifter.(forstør tabel ved at klikke på den)

Kommer du med nu - er du klædt på til fremtiden

Engang i fremtiden vil vi se muligheder for at beregne fremstillingsprisen endnu mere detaljeret, f.eks. på markniveau. Også i den forbindelse vil det være altafgørende, at bogføringen udføres så præcis som muligt.
Og som det fremgår af ovennævnte, kommer budgettering og bogføring forud for den interessante opfølgningsfase, så det er med at komme i gang nu, så man er klar til fremtidens løsninger indenfor produktions – og økonomistyring.

Sidst bekræftet: 19-09-2019 Oprettet: 19-09-2019 Revideret: 19-09-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Seniorkonsulent

Peter Hvid Laursen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kom godt i gang med digital udbyttemåling
Der kan være mange penge at tjene ved at optimere grovfoderproduktionen. Få og hold overblikket over dit udbytte med digita...
26.05.20
Det friske grønne græs gemmer på værdifuld viden
Når første slæt græs bliver høstet, er det en god ide at udtage friske prøver til analyse. Analysen kan fortælle om kvalite...
12.05.20
Sådan udtager du friske grovfoderprøver under høst
Hvis du har behov for en analyse af dit grovfoder, kan du selv udtage en prøve allerede ved høst og sende den til laborator...
07.05.20
Nu kan DMS beregne dit lagertab
Lagertab fra indlægning til udfodring kan være betydeligt. Ny funktion i DMS viser dig tabet på den enkelte stak direkte i ...
17.04.20
Fokus på grovfoderprisen blev kickstartet i gårdrådet
Mælkeproducent Kristian Thomsen har stor fokus på fremstillingsprisen på grovfoder. Strategien blev kickstartet i gårdrådet...
03.04.20