Oprettet: 13-04-2015

Betalingserklæring

Betalingserklæring bliver ofte brugt, hvis selskabet for eksempel skal opløses uden hjælp fra en likvidator, og selskabet ikke skylder noget til det offentlige eller andre kreditorer.

Ønsker du, at dit selskab skal opløses ved en betalingserklæring, skal du afgive en erklæring over for Erhvervsstyrelsen om, at gæld, hvad enten den er forfalden eller uforfalden, er betalt. Erklæringen skal underskrives af samtlige kapitalejere. Erklæringen skal indsendes sammen med en kvittanceerklæring fra SKAT om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende landbrugsvirksomheden. Betalingserklæringen skal sammen med kvittanceerklæring fra SKAT indsendes til Erhvervsstyrelsen senest to uger efter underskrivelsen af erklæringen. 

Viser det sig på et senere tidspunkt, at landbrugsvirksomheden på opløsningstidspunktet har gæld, der ikke var kendt på opløsningstidspunktet af landbrugsvirksomheden selv, hæfter kapitalejerne personligt, solidarisk og ubegrænset for ethvert krav rejst over for selskabet og for enhver gæld, som selskabet har. Derfor er betalingserklæring kun at foretrække, såfremt der er styr på alle kreditorerne i selskabet.

Bemærk: Sidens beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for betalingserklæring og en betalingserklæring bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om betalingserklæring og dine muligheder.

Sidst bekræftet: 29-03-2019 Oprettet: 13-04-2015 Revideret: 13-04-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

To kommuner er indstillet til bøde for ikke at have et passende sikkerhedsniveau
I henhold til GDPR-forordningens artikel 32 har offentlige myndigheder og private virksomheder pligt til at gennemføre tekn...
31.03.20
Force majeure i coronatider
Hvad gælder, hvis man ikke får leveret varer som følge af coronavirus?
26.03.20
GDPR og coronavirus
Må arbejdsgivere registrere og videregive oplysninger om deres ansatte i anledning af coronavirus?
26.03.20
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20