Oprettet: 24-03-2015

Virksomhedsomdannelse

Ønsker du at drive din virksomhed i selskabsform i stedet for personligt regi, kan du foretage en virksomhedsomdannelse.

Før virksomhedsomdannelse
Du kan vælge at foretage en virksomhedsomdannelse ved en skattefri eller en skattepligtig omdannelse. Hvilken metode du vælger, bør afhænge af en konkret afvejning ud fra de faktiske forhold.

Omdannelse
Ved omdannelsen bliver ejeren i stedet ejer af kapitalandelene i selskabet i form af enten aktiver (i et A/S) eller anparter (i et ApS).

En omdannelse kan illustreres således:

Ved en omdannelse af en personlig drevet virksomhed til et selskab afstås virksomhedens aktiver og passiver til selskabet. Sådan en afståelse udløser som udgangspunkt beskatning af avancer. En omdannelse kan dog også under visse betingelser ske skattefrit. En skattefri virksomhedsomdannelse betyder, at man uden skat kan indskyde hele den personlige virksomhed i et selskab. I stedet udskydes beskatning af avancen til det tidspunkt, hvor enten kapitalandelene i selskabet sælges eller selskabet afstår de overtagne aktiver og passiver.

Læs mere i beslutningsgrundlag om fordele og ulemper ved skattefri omdannelse
Her kan du læse mere om forskellen mellem skattepligtig og skattefri omdannelse af en virksomhed, herunder hvilke betingelser der skal opfyldes.

Bemærk: Sidens beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for at omdanne en personlig drevet virksomhed. En omdannelse bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om omdannelse og dine muligheder.

Sidst bekræftet: 09-03-2020 Oprettet: 24-03-2015 Revideret: 24-03-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-26-04. Erhvervsmæssig virksomhed ved udlejning og virksomhedsordningen
Meddelelsen indeholder udover en grundig omtale af sagen bl.a. oversigt over afgørelser vedrørende erhverv/ikke erhverv ved...
03.04.20
SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19