Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 07-03-2018

SKATM-2018-13-14. Lempelse af reglerne om medarbejderaktier, vedtaget den 26. april 2018 med virkning fra 1. jan. 2018

Nyt lovforslag giver selskaber ret til at tildele medarbejdere medarbejderaktier til en værdi af 20% af medarbejderens årsløn. Betingelsen er, at ordningen tilbydes 80% af selskabets medarbejdere.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 07-03-2018 Oprettet: 07-03-2018 Revideret: 07-03-2018

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-13-55. Aktionærlån. Lån til far via mellemregningskonto. Mellemregning. Afdrag på gammelt ”lovligt” aktionærlån
Et selskab havde via en mellemregning ydet lån til hovedaktionærens far. Lånet ansås for omfattet af ligningslovens § 16 E ...
07.12.18
SKATM-2018-13-54. Almennyttige foreninger er fri for selvangivelsespligt
Almennyttige foreninger skal ikke indsende selvangivelse i relation til skattepligtige erhvervsmæssige indtægter, hvis fore...
07.12.18
SKATM-2018-13-53. Sambeskatning. Ny bekendtgørelse
Bekendtgørelsen beskriver, hvilke oplysninger der i relation til sambeskatninger skal indsendes til SKAT om administrations...
30.11.18
SKATM-2018-13-52. Hovedaktionærs frigørelse for kaution. Udbytte.
En eneaktionærs ægtefælle blev frigjort for en kautionsforpligtelse ved at lade det selskab, der kautioneredes for, overdra...
02.11.18
SKATM-2018-13-51. KASI Jesper. Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering
En rådgiver ansøgte på vegne af 2 selskaber om lov til skattefri tilførsel. Efterfølgende transaktioner gjorde, at tilladel...
02.11.18