Feedback Form

  

Oprettet: 07-03-2018

SKATM-2018-13-14. Lempelse af reglerne om medarbejderaktier

Nyt lovforslag giver selskaber ret til at tildele medarbejdere medarbejderaktier til en værdi af 20% af medarbejderens årsløn. Betingelsen er, at ordningen tilbydes 80% af selskabets medarbejdere.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 07-03-2018 Oprettet: 07-03-2018 Revideret: 07-03-2018

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-13-15. Aktionærlånsbeskatning af mellemregning udlignet ved modregning i udlodning
En hovedaktionær optog løbende via mellemregningen med selskabet i 2013 et lån på 215 tus.kr. Lånet blev udlignet via en ud...
07.03.18
SKATM-2018-13-13. Aktiegave til umyndig søn, hvor faderen forbeholder sig retten til det kommende udbytte
En far ønskede at overdrage en aktiepost til sin umyndige søn på 17 år. Faderen ønskede, at overdragelsen skulle ske med de...
05.03.18
SKATM-2018-13-12. Transaktioner mellem dansk selskab og udenlandske koncernforbundne selskaber. TP dokumentation
Sagen vedrører dokumentationspligten ved koncernintern samhandel. Er denne mangelfuld, er SKAT berettiget til at foretage e...
20.02.18
SKATM-2018-13-11. VOL omdannelse anset for skattepligtig af SKAT efter selskabets konkurs. Ansættelsesfrist. Værdiansættelse
En VOL omdannelse er sket, uden at "alle aktiver" kom med over. Omdannelsen blev derfor skattepligtig. Ved efterbeskatninge...
15.02.18
SKATM-2018-13-09. Kursfastsættelse ved hovedaktionærs køb af kautioneret fordring fra eget selskab. LL. § 2
En eneaktionær kautionerede for det lån som hans selskab havde optaget for at kunne videreudlåne til et 20% ejet tysk GMBH....
13.02.18