Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 07-03-2018

SKATM-2018-13-14. Lempelse af reglerne om medarbejderaktier, vedtaget den 26. april 2018 med virkning fra 1. jan. 2018

Nyt lovforslag giver selskaber ret til at tildele medarbejdere medarbejderaktier til en værdi af 20% af medarbejderens årsløn. Betingelsen er, at ordningen tilbydes 80% af selskabets medarbejdere.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 07-03-2018 Oprettet: 07-03-2018 Revideret: 07-03-2018

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-13-29. Skal foreninger indsende selvangivelse?
Almenvelgørende foreninger, i hvilke det af vedtægterne fremgår, at foreningens formue ved opløsning udelukkende skal gå ti...
15.06.18
SKATM-2018-13-28. Lån til eget nødlidende selskab. Renter. Gældseftergivelse.
En hovedanpartshaver beregnede hvert år renter af et lån til sit nødlidende selskab. Renterne blev straks gældseftergivet o...
08.06.18
SKATM-2018-13-27. Forrentning af hovedaktionærs fordring på eget selskab
Et rentefrit hovedaktionærlån til selskabet var af SKAT rentefikseret med 4% p.a. LSR hjemviste sagen med krav om, at SKAT ...
08.06.18
SKATM-2018-00-09. Fusionsdato ved grænseoverskridende fusion
Ny lovbestemmelse gør vedtagelsesdagen til fusionsdato ved grænseoverskridende fusioner.
08.06.18
SKATM-2018-13-25. Er ikke fradragsberettigede, men erhvervsmæssigt begrundede udgifter afholdt i aktionærens interesse?
Afholder et selskab udgifter i aktionærens interesse, udbyttebeskattes aktionæren. I denne sag ansås udgiften for erhvervsm...
01.06.18