Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 07-09-2018

SKATM-2018-13-43. Aktionærlån via udenforstående tredjemand. ”Omgåelses-/realitetsgrundsætningen”

Sagen er endnu et eksempel på, at smarte omgåelsestransaktioner er en dårlig ide. I sagen blev et aktionærlån til hovedaktionærens hustru formidlet via en kollegas selskab. Transaktionen blev tilsidesat og hovedaktionæren aktionærlånsbeskattet.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 07-09-2018 Oprettet: 07-09-2018 Revideret: 07-09-2018

Forfatter

Jura og Skat
Skattekonsulent

Christian Homilius

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-13-52. Hovedaktionærs frigørelse for kaution. Udbytte.
En eneaktionærs ægtefælle blev frigjort for en kautionsforpligtelse ved at lade det selskab, der kautioneredes for, overdra...
02.11.18
SKATM-2018-13-51. KASI Jesper. Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering
En rådgiver ansøgte på vegne af 2 selskaber om lov til skattefri tilførsel. Efterfølgende transaktioner gjorde, at tilladel...
02.11.18
SKATM-2018-13-50. Ulønnet direktørs "rådighed" over ledige værelser i datters selskabs lejede ejendom
En far var ulønnet direktør i datterens selskab. Selskabet havde lejet en ejendom, hvor en del af værelserne blev genudleje...
02.11.18
SKATM-2018-13-49. Chikane fra SKAT og manglende respekt for LL. § 2
En hovedaktionær havde i en periode rådighed over 2 forskellige parcelhuse ejet af hovedaktionærselskabet. SKAT fikserede s...
28.09.18
SKATM-2018-13-48. Bolig til rådighed for hovedaktionærens forældre. Jagtret og stuehus på jagtareal til rådighed
Et hovedaktionærselskab havde købt en bolig og lejet den ud til aktionærens forældre. Forældrene betalte markedslejen, men ...
28.09.18