Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser > 13 Selskabs- og aktionærbeskatning

13 Selskabs- og aktionærbeskatning

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2019-13-10. Ny LL. § 3 skal hindre misbrug af skatteretten
Den 20. dec. 2018 vedtog folketinget L 28A, herunder en ny LL. § 3 om skatteomgåelse. Loven har virkning fra og med 1. janu...
15.02.19

SKATM-2019-13-09. Beskatning af henstandssaldo, hvis fraflyttet aktionær foretager en skattefri aktieombytning
En aktionær fik ved fraflytning fra Danmark en henstandssaldo vedr. fraflytterskat. Den fraflyttede ønskede nu, at aktierne...
15.02.19

SKATM-2019-13-08. Afslag på omgørelse af tilbagebetalt aktionærlån
En eneaktionær optog i 2016 et aktionærlån. Da revisor opdagede det, blev det i samme år tilbagebetalt. Tilbagebetalingen ø...
15.02.19

SKATM-2019-13-07. Virksomhedsomdannelse, hvor en af virksomhederne var solgt inden stiftelsestidspunktet, samt efterfølgende reparation af negativ indskudskonto
A lavede en skattefri virksomhedsomdannelse med negativ anskaffelsessum d. 27.6.2012. Virkning fra d. 1.1.2012. Derfor krav...
08.02.19

SKATM 2019-13-06. Overdragelse af ejendom mellem aktionær og selskab kunne ikke ske til den offentlige ejendomsvurdering
LL. § 2 kræver armslængdepriser. Efter administrativ praksis kan den offentlige ejendomsvurdering anvendes som armslængdepr...
08.02.19

SKATM-2019-13-05. Stemmeretsændring medførte afståelsesbeskatning
Et forældrepar ejede ca. 42 % af aktierne i A/S og børnene resten. Forældrene besad alle stemmerne. Man ønskede at alle akt...
08.02.19

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Jura & Skat, Skat