Skattemeddelelse 

Oprettet: 24-04-2020

SKATM-2020-22-04 Store udfordringer ift. fradrag for løbende ydelser til godkendte foreninger

Løbende ydelser til godkendte foreninger (gavebreve) er fradragsberettigede. Dette gælder dog ikke, hvis de kan opsiges af den ene part. Det giver udfordringer ift. en lang række af de standardgavebreve, der er på området.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 24-04-2020 Oprettet: 24-04-2020 Revideret: 24-04-2020

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Jens Jul Jacobsen

Team Personer


Af samme forfatter

SKATM-2020-18-04. Gevinst på gæld i GDP var skattepligtig, selvom gælden var på non recourse vilkår
En kommanditist var skattepligtig af en kursgevinst på gæld, selvom kommanditselskabet kun hæftede med den stillede sikkerh...
22.05.20
SKATM-2020-22-07. Værdi af gratisaktier
Værdien af gratisaktier skulle i mangel af kendt værdi opgøres på baggrund af lukkekursen på den dag, hvor aktierne erhverv...
08.05.20
SKATM-2020-14-09. Ret til ændring af fejlagtigt indtastet resultat
Revisor havde ved en fejl selvangivet driftsresultatet og ikke det skattemæssige resultat. Genoptagelse mulig efter SKFVL §...
08.05.20
SKATM-2020-22-05. Fradrag for fagforeningskontingent for pensionister og andre
Der var fradrag for pensionerede tjenestemænds fagforeningskontingent. Tilsvarende for personer, for hvem fagforeningen før...
01.05.20
SKATM-2020-15-01. Revisor undgik straf for momsunddragelser på 2,442 mio. kr.
Ved byretten var revisor blevet dømt for medvirken. Han blev frifundet ved Landsretten, idet der ikke var fornødent bevis f...
17.04.20